IT je ono što danas pokreće biznis! Činjenica je da poslovni profit i odanost kupaca ovise o visokoj dostupnosti, sigurnosti i mogućnostima IT usluga. Upravo zahvaljujući tim metrikama, vrlo je vidljiva relativna zrelost odnosno nezrelost IT menadžmenta. To je dalje zakomplicirano činjenicom da mnoge tvrtke nabavljaju tehnologiju kojom se koriste u primarnim poslovnim procesima, od vanjskih isporučitelja kao što su ISP-ovi, Network Operating i Data Centri itd. Mnoge tvrtke tvrde da zbog brzih promjena u načinu poslovanja, padajućeg trenda u gospodarstvu te zbog pritiska konkurencije da postanu učinkovitije uz zadržavanje odnosno povećanje profita, nemaju vremena ili resursa za poboljšanje procesa. U biti, to su trenuci kad su procesi ključni.

Kontaktirajte nas!

Steknite znanja iz najtraženijih područja IT-a!

Predbilježite se bez obaveze i steknite najtraženiji IT certifikat.
Kontaktirajte nas!

Kome je namijenjen ITIL®?

ITIL® je namjenjen IT stručnjacima, IT profesionalcima, IT menadžerima, te članovima upravljačkih struktura poslovnih sustava  koji žele unaprijediti procese kroz implementaciju informatičkih tehnologija unutar organizacije. Niža razina poznavanja osnovnih pojmova i koncepata nužna je svakom zaposleniku u IT odjelu ili organizaciji.

ITSM procesi i struktura kroz ITIL®

Ključne značajke koje donosi ITIL® usredotočuju se na dobavljača IT usluga (može biti interni odjel u firmi ili vanjski dobavljač) i njegovo razumijevanje poslovne orijentacije i prioriteta kojima je cilj postizanje zadovoljstva korisnika te na ulogu koju IT usluge imaju u osiguravanju postizanja ovih ciljeva. ITIL® obuhvaća cjelokupni životni ciklus IT usluga, od strategije razvoja usluga (service startegy), dizajniranje usluga (service design), tranziciju usluga (service transition), izvedbu usluga (service operation) i kontinuirano unapređenje (continual service improvement). Ukratko ovih 5 životnih faza možemo opisati kako slijedi:

Service Strategy – govori o suradnji između stručnjaka za poslovnu strategiju i pružatelja IT usluga na razvoju strategije IT usluga  koje će podržati poslovnu strategiju.

Service Design – govori o dizajniranju sveobuhvatne IT arhitekture i pojedine IT usluge da budu prikladne za namjenu i za upotrebu, a u smjeru postizanja korisnikovih poslovnih ciljeva.

Service Transition – govori o upravljanju i kontroli promjena u živoj operativnoj IT okolini uključivo razvoj novih i promjena postojećih IT usluga.

Service Operation – govori o isporuci i podršci operativnim IT uslugama na način da odgovaraju poslovnim potrebama i očekivanjima te isporučuju predviđene poslovne koristi.

Continual Service Improvement – govori o procesima učenja iz iskustva i primjene pristupa koji osigurava kontinuirano unapređenje IT usluga

Popis ITIL® seminara

Program ITIL-a u Algebri

Algebra nudi cjelokupni program ITIL® edukacije, počevši od osnovnih koncepata, pojmova i ITIL® prakse (seminar “ITIL® Foundation”) preko najnovijeg seminara “ITIL® practitioner” koji daje upute kako primjeniti najbolje prakse definirane ITIL® standardima te cjelokupne palete seminara na srednjoj (intermediate) razini (prema kvalifikacijskoj shemi u nastavku).

Edukaciju iz ITIL® područja Algebra provodi u suradnji sa partnerima, odnosno seminare početne razine ITIL Foundation, ITIL Overview i ITIL Practitioner u suradnji sa ITpreneurs Nederland B.V., odobrenom trening organizacijom od AXELOS®-a (Authorised Training Organization), a seminare Intermediate razine u suradnji sa ‘ITSM center d.o.o.’ iz Slovenije. Axelos je vlasnik i upravitelj poslovnih oznaka kao što su ITIL, PRINCE2 i drugi te upravlja certifikacijskom shemom za navedena područja. Algebra ima status licencirane podružnice (Licensed Affiliate).

             

Na temelju statusa podružnice Algebra nudi mogućnost polaganja ITIL® ispita u sklopu seminara, a u nadležnosti PEOPLECERT Examination Institute.

FORMAT EDUKACIJE

Algebra nudi izvedbu ITIL® seminara u 2 formata:

 1. Klasičan seminar u učionici uz vodstvo trenera

Ovaj klasičan oblik izvedbe seminara najbrži je i najefikasniji način stjecanja znanja i vještina iz ITIL® područja. Algebrini predavači su ITIL® certificirani sa službenom autorizacijom od Axelos-a. Na klasičnom seminaru možete sudjelovati fizičkim prisustvom u učionici ili se spajati online u živo pomoću moderne tehnologije s bilo koje udaljene lokacije.

 1. E-learning edukacija vlastitim tempom

Ukoliko zbog poslovnih obveza niste u mogućnosti sudjelovati na klasičnom seminaru u točno određeno vrijeme održavanja, ITIL® znanja i vještine možete stjecati i pomoću gotovih video predavanja vrhunske kvalitete, praćenih audio naracijom i interakcijom.

O predavačima

Dario Car radi kao trener u Algebri preko 15 godina, prvo kao vanjski suradnik, a sada kao stalni zaposlenik. U proteklih 15 godina profesionalne IT karijere u VipNetu, stekao je  veliko iskustvo u području izgradnje IT rješenja za potrebe različitih poslovnih jedinica te postavljanje procesa i definiranje IT servisa.

Predavač je seminara za poslovnu primjenu alata i poslovnih aplikacija, primjenu ITIL® standarda u izgradnji servisne organizacije te Microsoft tehničkih treninga. Autorizirani je predavač za ITIL Foundation od Axelos-a. Posebno je specijaliziran i certificiran za upravljanje tehničkom podrškom, dizajniranje i ugovaranje servisa te tranziciju usluga.

Rok Sajovic diplomirao je na Fakultetu za računarstvo i informatiku u Ljubljani, a nakon toga upisao Fakultet za Management u Kopru gdje je stekao specijalizaciju u području Managementa. Nakon trogodišnjeg rada u Državnom centru za Informatiku, zapošljava se u privatnoj kompaniji koja je fokusirana na IT Service Management. Tamo ostaje dvije godine na poziciji višeg savjetnika. Krajem 2007. godine osniva kompaniju pod imenom ITSM Center d.o.o. čiji je direktor. Posjeduje certifikate ITIL V3 Expert te ITIL® trener. Rok je član itSMF Slovenija, čiji je osnivač te i itSMF Bosna i Hercegovina.


ITIL® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved

Što je ITIL®?

Information Technology Infrastructure Library.
IT Service Management (ITSM) je najbolja praksa za definiranje procesa koji mogu pomoći organizaciji upravljati IT okruženjem kao poslovnim uslugama. ITIL® je okvir najbolje prakse koji može pomoći organizaciji postići ITSM izvrsnost.

Zašto ITIL®?

ITIL® postaje industrijski standard najboljih praksi za upravljanje IT-om. Ako ste IT tvrtka ili IT odjel unutar tvrtke, možete očekivati pitanje „Kako napredujete sa ITIL® implementacijom?“. Svi vi koji tek počinjete svoje putovanje kroz ITIL® implementaciju počnite razmišljati dugoročno, jer ovo putovanje se mjeri u godinama, ne u mjesecima. ITIL® je novi pristup kontinuiranom poboljšanju. Dio ITIL-a je stalno poboljšavanje svakog od 10 ITIL® procesa i komunikacije između njih. To stalno poboljšavanje ima za svoj cilj pružiti efikasnije i isplativije IT usluge, te ih bolje prilagoditi trenutnim i budućim potrebama poslovanja. ITIL® je okvir i način kako voditi IT kao posao unutar posla (business for the business).

Bavi se pitanjem “kako uspostaviti kontakt s poslovodstvom i kako najbolje podupirati poslovnu strategiju i poslovne procese kroz IT?”

ITIL® je dio i okosnica ITSM (IT Service Management) te kao takav podloga za certificiranje međunarodno priznatih certifikata u IT Service Managementu – BS15000, te ISO/IEC 20000 standard.

Ciljevi ITIL-a

Unaprijeđenjem procesa vezanih uz IT, tvrtka može početi:

 • unaprijeđivati upotrebu resursa
 • biti konkuretnija na tržištu
 • smanjivati potrebu za naknadnim korekcijama
 • eliminirati suvišan rad
 • unaprijeđivati stupanj realizacije projekata kao i potrebno vrijeme
 • unaprijeđivati dostupnost, pouzdanost i sigurnost IT usluga ključnih za zadatak
 • opravdavati trošak kvalitetne usluge
 • pružati usluge koje ispunjavaju zahtjeve poslovanja, kupca i korisnika
 • integrirati ključne procese
 • dokumentirati i dodijeljivati uloge i odgovornosti u pružanju usluga
 • učiti iz prijašnjih iskustava
 • pružati nepobitne pokazatelje poslovnog učinka
 • stvarati okvir i podlogu za certifikaciju ISO/IEC 20000 standarda

Prednosti ITIL-a

Implementacija ITIL-a može biti skupa, pa gdje može tvrtka očekivati nadoknadu tih troškova? Ovdje je djelomičan popis prednosti ITIL-a

 • ITIL® je postao de facto najbolja praksa za vođenje IT-a. Široko rasprostranjeno uvođenje ITIL-a u industriju će pružiti smjernice prema tome što funkcionira, a što ne.
 • ITIL® donosi sa sobom standardizirani rječnik, ono što je nedostajalo u sadašnjem IT svijetu.
 • Unaprijeđeno upravljanje financijama IT-a te bolje usklađivanje usluga IT-a sa potrebama cjelokupne tvrtke.
 • Bolji odnosi između IT-a i tvrtke kojoj pruža usluge.
 • Bolje iskorištavanje IT infrastrukture.
 • Bolje iskorištavanje IT djelatnika.
 • Veći ugled IT-a unutar tvrtke koju poslužuje.
 • Zadržavanje djelatnika i zadovoljstvo.
 • Povećano zadovoljstvo kupaca.
 • Poboljšana sveukupna poslovna slika.

ITIL certifikacijska shema