Java je objektno orjentirani programski jezik razvijen u kompaniji Sun Microsystems početkom 1990-tih. Java je programski jezik koji je nezavisan od operativnog sistema, baziran na C++-u, ali sa pojednostavljenom sintaksom, stabilnijim runtime sustavom i pojednostavljenom kontrolom memorije.

Java tehnologija je u 15-ak godina postojanja postala kompletan softverski ekosustav koji nudi različite vrijednosti različitim korisnicima u ovisnosti o njihovim potrebama.

Danas Java tehnologija nudi developerima izbor od 3 izdanja Java platforme u ovisnosti od njihovih potreba, a to su sljedeće:

  1. Java tehnologija u osobnim računalima (Java Standard Edition – Java SE)
    Java Standard Edition je razvijen prvenstveno za razvijanje sigurnih i portabilnih aplikacija za desktop platforme uključujući Macintosh, Linux, Microsoft Windows i Sun Solaris. Portabilnost je tu glavna značajka, jer u današnjim heterogenim okruženjima kompatibilnost Java rješenja u odnosu na ciljanu platformu je izvrstan adut.
  2. Java tehnologija u srednjim i velikim poslovnim sustavima (Java Enterprise Edition – Java EE)
    Java Enterprise Edition prvenstveno je namijenjen za srednje i visoko kopleksna poslovna rješenja. J2EE je skup ogromnog broja frameworka i tehnologija (JSP, Servlets, EJB…) koji razvoj kompleksnih rješenja čine jednostavnijim.
  3. Java tehnologija u mobilnim i malim uređajima (Java Micro Edition – Java ME)
    Java Micro Edition je rješenje koje developerima pruža robusno i fleksibilno okruženje za izradu aplikacija namijenjenih mobitelima i raznim drugim pametnim uređajima („smart devices“). Java Micro Edition developerima pruža fleksibilno radno okruženje, visoku sigurnost, ugrađene mrežne protokole i podršku za mrežne i lokalne aplikacije.“

Javaserver Faces

Ovaj seminar polaznike upoznaje kako koristiti Java Server Faces framework u svojim web aplikacijama. Polaznici će naučiti koristiti JSF biblioteke tagova, pisati komponente i event handlere. Polaznici će pisati konfiguracijske datoteke za komponente i navigaciju u XML-u. Korisititi će tabelarne komponente za prikaz informacija iz baze podataka i ostalih podatkovnih izvora.

Prijavite se

 

Java web programming

Ovaj seminar polaznicima daje znanja kao kreirati dinamičke web aplikacije koristeći JSP stranice, servlete i JavaBean-ove. Te tehnologije koriste se za formiranje prezentacijskog sloja J2EE aplikacija. Polaznici će naučiti kako implementirati Model-View-Controller arhitekturu kod izrade web aplikacija.

 

Prijavite se

Advanced Java Programming

Ovaj seminar polaznicima daje znanje o razvijanje klijent-server aplikacija koristeći API pakete java.net i java.rmi. Također, velika pažnja posvećuje se i poglavljima sigurnosti te programskim mogućnostima parsiranja XML dokumenata. Programeri mogu koristiti C/C++ funkcije koristeći Java Native interface (JNI). Seminar završava se pregledom dizajnerskih predložaka i opisom kako ih najbolje koristiti u Java aplikacijama.

Prijavite se

Java Programming

Ovaj seminar polaznicima daje osnovna znanja Java programskog jezika. Pokriva Java 6 sintaksu te osnove objektno orjentirane paradigme. Polaznici će koristiti podosta API paketa kao što su IO tokovi, kolekcije, GUI paketi, niti, paketi za komunikaciju sa bazama podataka. Na kraju seminara daje se poseban osvrt na performance Java aplikacija sa hintovima i najboljim iskustvima. U dodatku opcionalno polaznici mogu naučiti koristiti sokete, regularne izraze te dobiti uvid u J2EE platformu

 

Prijavite se