Malo poduzetništvo je sve češće predmet rasprava, vijesti, medija, politike, gospodarstvenika, itd. To je samo jedan od elemenata koji ukazuje na veliki značaj ovog segmenta gospodarstva i njegov utjecaj na cjelokupni ekonomski sustav. SAD od 1953. godine male poduzetnike podržava putem vladine organizacije Small Business Administration – SBA. Njihovi zadnji podaci pokazuju da mali poduzetnici kreiraju 65% radnih mjesta, a slična situacija je u većini razvijenih zemalja, a i u Hrvatskoj. Malo poduzetništvo smatra se temeljnim generatorom gospodarskog razvoja i upravo je to razlog zbog kojeg su svi dijelovi društva usredotočeni i zainteresirani za razvoj tog segmenta gospodarstva.

Biti poduzetnikom zvuči primamljivo, prednosti koje se mogu ostvariti za poduzetnika su brojne – od mogućnosti samozapošljavanja i zapošljavanja obitelji, preko neovisnosti, mogućnosti da se na tržištu realiziraju vlastite poslovne ideje i financijski rezultati. Međutim, kao i  uvijek, malo poduzetništvo ima i svoje izazove. Osim što poduzetnik na sebe preuzima odgovornost za uspjeh svojeg projekta, njegov je zadatak i posjedovanje široke lepeze znanja i vještina, koje će mu omogućiti da taj uspjeh u konačnici i ostvari. Naravno, to ne znači da se mora specijalizirati za sva područja poslovanja, jer uvijek može koristiti usluge specijalista, ali poznavanje osnova ne bi smjelo izostati. Ovaj program kreiran je upravo u skladu s tom činjenicom, pa na jednom mjestu nudi cjeloviti obuhvat svih važnih područja: pravni aspekti poslovanja, poslovno planiranje i upravljanje poslovanjem, financijska analiza, analiza tržišta, marketinška i prodajna znanja, kao i znanja o računovodstvu, upravljanju projektima i razvoju poslovanja. Takav obuhvat polazniku omogućava kvalitetno vođenje poslovanja u malom poduzetništvu, ali i temelje za usavršavanje u pojedinim područjima, ukoliko se za to ukaže potreba.

Upiši se!

Savladajte i steknite uvijek tražene vještine!

Predbilježite se bez obaveze.
Provjeri raspored i cijenu

Upiši se!

Cilj

Cilj programa obrazovanja Voditelj poslovanja u malom poduzetništvu je upoznati polaznike s osnovnim informacijama o malom poduzetništvu, njegovom pokretanju te upravljanju malim poduzećem, naučiti ih kako osmisliti i izraditi poslovni plan, kako ga provesti i kako evaulirati svoje poslovne rezultate.

Naglasak programa obrazovanja je na spajanju teorijskih i praktičnih osnova, pa se osim teorijskih spoznaja kroz vježbe, radionice i grupne diskusije omogućava njihova primjena u praksi. Nastava se izvodi kroz predavanja, individualni i grupni rad, koji osigurava da se stečena znanja primjene u praksi. Po završetku ovog programa polaznici će biti sposobni:

 • Objasniti pojam poduzetništva, poduzetnika i poduzetničkih osobina te procijeniti potencijal, mogućnost financiranja i isplativost projekta
 • Ocijeniti različite pravne oblike pokretanja poslovanja
 • Prepoznati potencijalne korisnike poslovnog plana, njihove interese i ciljeve
 • Objasniti temeljnu strukturu i izgled poslovnog plana
 • Izraditi analizu tržišta
 • Razumjeti SWOT analizu
 • Objasniti pojam i izvore konkurentske prednosti
 • Objasniti svrhu financijske analize
 • Navesti temeljne poslovne pokazatelje
 • Objasniti ulogu marketinga u realizaciji poduzetničkog projekta
 • Objasniti pojam marketinga te marketinške ciljeve i instrumente (marketing mix)
 • Objasniti pojmove brand, logo i slogan te njihovu ulogu u komunikacijskoj politici tvrtke.
 • Objasniti prodajne aktivnosti
 • Razumjeti faze u procesu prodajnog pregovaranja
 • Objasniti glavne ciljeve i svrhu financijskog izvještaja (bilance stanja, računa dobitka i gubitka).
 • Objasniti osnovne postavke bilance
 • Objasniti svrhu računa dobiti i gubitka te definirati pojmove prihodi i rashodi
 • Definirati pojam amortizacija
 • Objasniti ulogu troškova u poslovnim rezultatima
 • Objasniti elemente upravljanja poslovanjem
 • Upravljanje ljudskim potencijalima u malom poduzeću
 • Znati osnovne elemente i karakteristike uspješne poslovne komunikacije
 • Objasniti ciljeve i strukturu projektnog plana

Program je kreiran na način da jednostavnim riječnikom prenese znanja, a praktičnim primjerima i vježbama prikaže njihovu primjenu u praktičnim poslovnim situacijama.

Trajanje programa

120 interaktivnih nastavnih/školskih sati teorije i praktičnih vježbi

Sadržaj programa obrazovanja

Nataša TrojakVoditelj programa obrazovanja
Tijekom sedamnaestak godina dugog radnog vijeka u raznim je gospodarskim subjektima radila na pozicijama asistenta u prodaji i marketingu, voditelja marketinga te izvršnog direktora za marketing.   

Zašto smo najbolji?

 • Program obuhvaća sva znanja i vještine koje su potrebne za vođenje poslovanja malog gospodarskog subjekta
 • Nastava se izvodi kroz teorijsku i praktičnu nastavu, te polaznici stječu ne samo potrebna teorijska znanja, već i vještine za njihovu praktičnu primjenu
 • Program polaznicima daje osnove u brojnim područjima (npr. prodaja, marketing, financije…), koje su dobar temelj za daljnju specijalizaciju u tim područjima
 • Nastava je interaktivna i uključuje diskusije, zajedničke prezentacije vježbi, što daje dodatnu mogućnost za usavršavanje vještina polaznika
 • Svaki polaznik dobiva knjižicu popusta kojom ostvaruje popuste od 5-20% na pojedine seminare.

Nastavni materijal uračunat u cijenu edukacije

 • Priručnik Voditelj poslovanja u malom poduzetništvu

Uvjerenje

 • Uvjerenje o osposobljavanju, javni dokument kojim se zvanje upisuje u radnu knjižicu

Vrsta obrazovanja

 • Osposobljavanje

Upiši se!

Savladajte i steknite uvijek tražene vještine!

Predbilježite se bez obaveze.
Provjeri raspored i cijenu

Upiši se!