Suvremeno poslovno okruženje karakterizira veliki broj snažnih i čestih promjena, zbog čega poslovanje obiluje složenim procesima. U takvoj situaciji svaki segment poslovanja izrazito je važan i značajno utječe na poslovne rezultate. Nema više posla koji je manje ili više bitan, svi su izrazito bitni. Uloga voditelja ureda jedan je od tih bitnih segmenata poslovanja, koji sve više dobiva na važnosti, ne zbog hira nekog menadžera, nego zbog stvarnih potreba poslovanja.

ured

Uloga voditelja ureda je profesija čiji je temeljni cilj koordiniranje, tj. organiziranje i nadziranje, određenih poslovnih aktivnosti. Uključuje široki spektar odgovornosti, od već spomenute organizacije određenih poslovnih aktivnosti, preko prikupljanja i analize podataka, izvještavanja, organiziranja, a ponekad i vođenja sastanaka, komunikacija sa suradnicima i klijentima, praćenja troškova i budžeta, briga o samom uredu (nabavka uredskog materijala, popravci, održavanje, uređivanje, itd.), vođenje projekata ili sudjelovanje u projektima, praćenje radnog vremena, kao i mnogo drugih zadataka. Već iz samog ovog opisa moguće je zaključiti kako voditelj ureda treba posjedovati široka znanja i razvijati vještine koje su potrebne da bi se ti vrlo raznoliki zadaci uspješno izvršavali.

Složenost poslova voditelja ureda za osobu tog zanimanja predstavlja izazov i traži visoku razinu fleksibilnosti, no istovremeno se radi o dinamičnom i zanimljivom poslu koje pruža velike mogućnosti za profesionalni i osobni razvoj. Ovaj program oblikovan je na način koji polaznicima omogućava stjecanje znanja i vještina u svim važnim područjima, što im omogućava uspješno obavljanje tog posla, ali pruža i mogućnost za specijaliziranje u nekom od navedenih područja, kao što su osnove financija, upravljanje projektima, komunikacija i vođenje sastanaka. Pored toga, polaznici stječu znanja iz područja, danas vrlo važnog, upravljanja vremenom, procesa donošenja odluka i samih poslova karakterističnih za voditelja ureda.

Upiši se!

Savladajte i steknite uvijek tražene vještine!

Predbilježite se bez obaveze.
Provjeri raspored i cijenu

Upiši se!

Cilj

Cilj programa obrazovanja Voditelj ureda je upoznati polaznike sa samim funkcioniranjem poduzeća, aktivnostima i poslovima vođenja ureda, ali i specifičnih znanja i vještina potrebnih za uspješno obavljanje tog posla, kao što su poslovna komunikacija, upravljanje vremenom, vođenje sastanaka i proces odlučivanja.

Program polaznicima omogućava stjecanje znanja iz područja teorije, koje se zatim nadograđuje praktičnom primjenom kroz vježbe i studije slučajeva te zajedničke diskusije. Predavanja, individualni i grupni rad omogućavaju da se taj cilj i ostvari. Po završetku ovog programa, polaznici će biti sposobni:

 • Objasniti važne elemente poslovne komunikacije i primijeniti ih u svakodnevnom radu
 • Primijeniti strategije rješavanja konflikta, frustracije i stresa
 • Asertivno se ponašati
 • Objasniti glavne ciljeve i svrhu financijskog izvještaja (bilance stanja, računa dobitka i gubitka)
 • Izračunati povrat ulaganja
 • Pripremiti poslovni plan
 • Sagledati vrijednost metodologije i organizacije posla kao projekta
 • Efikasno organizirati i voditi sastanke
 • Učinkovito upravljati vremenom i postavljati prioritete
 • Učinkovito delegirati
 • Koristiti tehnike donošenja odluka i upravljati procesom odlučivanja
 • Razumjeti kompaniju, njezinu viziju, misiju i ciljeve te svoju ulogu u ostvarenju tih ciljeva
 • Poslovne procese koji su u području odgovornosti voditelja ureda

Program je kreiran na način da jednostavnim riječnikom prenese znanja, a praktičnim primjerima i vježbama prikaže njihovu primjenu u praktičnim poslovnim situacijama.

Trajanje programa

120 interaktivnih nastavnih/školskih sati teorije i praktičnih vježbi

 Sadržaj programa obrazovanja

Aleksandra Dodoš Pintarić
Aleksandra Dodoš PintarićVoditelj programa obrazovanja
…  

Zašto smo najbolji?

 • Nastava se izvodi kroz teorijsku i praktičnu nastavu, te polaznici stječu ne samo  potrebna teorijska znanja, već i vještine za njihovu praktičnu primjenu
 • Nastava je interaktivna i uključuje diskusije, zajedničke prezentacije vježbi, što daje dodatnu mogućnost za usavršavanje vještina polaznika
 • Program obuhvaća sva znanja važna za uspješno obavljanje posla suvremenog voditelja ureda
 • Svaki polaznik dobiva knjižicu popusta kojom ostvaruje popuste od 5-20% na pojedine seminare.

Nastavni materijal uračunat u cijenu edukacije

 • Priručnik: Osnove financijaPriručnik: Poslovna komunikacija
 • Priručnik: Upravljanje vremenom
 • Priručnik: Efikasno vođenje sastanaka
 • Priručnik: Osnove tehnika donošenja odluka
 • Priručnik: Vođenje ureda i poslovi voditelja ureda

Uvjerenje

 • Uvjerenje o osposobljavanju, javni dokument kojim se zvanje upisuje u radnu knjižicu

Vrsta obrazovanja

 • Osposobljavanje

Upiši se!

Savladajte i steknite uvijek tražene vještine!

Predbilježite se bez obaveze.
Provjeri raspored i cijenu

Upiši se!