Učite u malim grupama od najboljih konzultanata koristeći službenu dokumentaciju

Iskustva i znanje koje smo godinama izgrađivali kroz pripremu i provedbu EU projekata na kojima smo sudjelovali ugradili smo u naše edukacijske programe.
Prilikom rada na EU projektima stvorili smo jasnu sliku o tome kakve su potrebe hrvatskih organizacija, na temelju čega smo koncipirali programe obrazovanja.

Pohađanjem naših obrazovnih programa imat ćete priliku učiti od najboljih hrvatskih konzultanata koji su godinama izgrađivali svoje iskustvo!

Odaberite svoj način edukacije kroz edukacijske programe, edukaciju po mjeri ili napredne radionice:

Temeljna naobrazba

Opsežne programe obrazovanja iz segmenta temeljne naobrazbe razvijali smo kroz dugo razdoblje te smo u njih ugradili iskustva stečena na izradi i provedbi EU projekata kroz posljednjih 10-tak godina. Programi su verificirani od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, a po njihovom završetku stječete Uvjerenje o stečenom zvanju s pravom upisa u radnu knjižicu.

U segmentu EU projekata trenutno postoje dva programa obrazovanja:

  • Voditelj izrade i provedbe projekata financiranih iz EU fondova kojim stječete temeljna znanja iz segmenta izrade i provedbe EU projekata. Program je namijenjen svim potencijalnim prijaviteljima projekata financiranih iz EU fondova (malom i srednjem poduzetništvu, civilnom sektoru, organizacijama lokalne samouprave, obrazovnim institucijama itd.), kao i pojedincima koji se žele baviti pružanjem savjetodavnih usluga u području izrade projektne dokumentacije ili provedbe projekata. Saznajte više…
  • Voditelj programa i projekata regionalnog i lokalnog razvoja. Ovaj program je opsežniji od prvog, te osim znanja iz područja izrade i provedbe EU projekata osposobljava polaznike za razvoj strategija lokalnog razvoja i stvaranje zalihe projektnih ideja koji će omogućiti dugoročni razvoj lokalnih zajednica. Stoga je program obrazovanja namijenjen primarno glavnim nositeljima regionalnog i lokalnog razvoja, ali i potencijalnim korisnicima projekata lokalnog razvoja (civilni sektor, malo i srednje poduzetništvo itd.). Saznajte više…

Specijalizirane radionice

Ukoliko već posjedujete osnovna znanja o EU projektima ili ste završili naš program obrazovanja za Voditelja izrade i provedbe projekata financiranih iz EU fondova, a želite unaprijediti određeni segment širokog i specifičnog područja pripreme i vođenja europskih projekata, provjerite sadržaj naših Specijaliziranih naprednih radionica:

Za organizacije

Ukoliko imate potrebu za obrazovanjem u području EU fondova koje je usmjereno na određeno specifično područje europskih programa ili zahtijeva detaljniju razradu određenih alata, tehnika ili pristupa EU fondovima, razvit ćemo program obrazovanja koji je ‘krojen po mjeri’ odnosno u potpunosti prilagođen potrebama Vaše organizacije.

Ovi programi obrazovanja namijenjeni su primarno velikim i srednjim organizacijama i tijelima javne uprave čije su potrebe vezane uz određeno područje primjene i vođenja EU projekata. Prema Vašim zahtjevima i potrebama savjetujemo Vas o optimalnom trajanju, sadržaju programa te obrazovnim tehnikama te shodno tome kreiramo Vaš program obrazovanja, nastavne materijale i priručnike krojene upravo prema potrebama Vaše organizacije.

Prije nego se odlučite investirati u obrazovanje iz područja EU fondova, provjerite koje su dostupne mogućnosti financiranja i ima li Vaša organizacija mogućnost sudjelovati u EU projektima.

Provjerite sve mogućnosti sudjelovanja Vaše organizacije u EU projektima.