Što ćeš znati nakon završetka?

Ovaj seminar polaznicima daje znanje o razvijanje klijent-server aplikacija koristeći API pakete java.net i java.rmi. Također, velika pažnja posvećuje se i poglavljima višenitnosti te programskim mogućnostima parsiranja XML dokumenata. Seminar završava se pregledom dizajnerskih predložaka i opisom kako ih najbolje koristiti u Java aplikacijama

Sadržaj seminara

  NITI

  • Uvod
  • Procesi
  • Niti
  • Kreiranje niti
  • Niti koje se izvršavaju u pozadini
  • Povezivanje niti
  • Sučelje Runnable
  • Prioriteti niti
  • Grupe niti
  • SINKRONIZACIJA NITI

   • Uvod
   • Monitori
   • Sinkronizirane metode
   • Sinkronizirani blokovi naredbi
   • Zastoj
   • Komunikacija između niti
   • REFLEKSIJSKI OKVIR

    • Uvod
    • Prikupljanje informacija o klasi
    • Dinamičko kreiranje objekata i pozivanje metoda
    • JDBC

     • Uvod u SQL
     • JDBC Driver
     • Klsa DriverManager
     • Sučelje Connection
     • Sučelje Statement
     • Sučelje PreparedStatement
     • Sučelje CallableStatement
     • ResultSet
     • NETWORKING

      • Uvod
      • Jedinstveni identifikator resursa
      • Klasa URL
      • Povezne točke
      • Klase za rad s poveznim točkama u povezanom okruženju
      • Klase za rad s poveznim točkama u nepovezanom okruženju
      • Slanje paketa prema više primatelja
  RMI

  • Uvod
  • Jedinstveni identifikator resursa
  • Klasa URL
  • Povezne točke
  • Klase za rad s poveznim točkama u povezanom okruženju
  • Klase za rad s poveznim točkama u nepovezanom okruženju
  • Slanje paketa prema više primatelja
  • JNDI

   • Uvod
   • Usluge imenovanja
   • Kratki pregled imeničkih usluga
   • JAXP

    • Kratki pregled XML-a
    • DTD dokument
    • SAX parseri
    • Parsiranje XML dokumenta
    • Validacija dokumenta prema specificiranom DTD dokumentu
    • DOM Parseri
    • Parsiranje XML dokumenta
    • Parsiranje XML dokumenta i navigacija kroz DOM stablo
    • Kreiranje i modificiranje XML dokumenata
    • JAVA DESIGN PATTERNS – CREATIONAL PATTERNS

     • Singleton
     • Factory Method
     • Builder
     • JAVA DESIGN PATTERNS – STRUCTURAL PATTERNS

      • Façade
      • Adapter
      • Composite
      • JAVA DESIGN PATTERNS – BEHAVIORAL PATTERNS

       • Template
       • State
       • Observe

Rezerviraj svoje mjesto u učionici

 • Saznaj cijenu u svom Algebra centru:

  Rezerviraj mjesto u učionici

 • 5 dana nastave
 • Nastavni materijal uključen u cijenu edukacije