Što ćeš znati nakon završetka?

Ovaj seminar polaznicima daje znanja kao kreirati dinamičke web aplikacije koristeći JSP stranice, servlete i JavaBean-ove. Te tehnologije koriste se za formiranje prezentacijskog sloja J2EE aplikacija. Polaznici će naučiti kako implementirati Model-View-Controller arhitekturu kod izrade web aplikacija

Sadržaj seminara

 • Osnove HTTP protokola

  • Servleti
  • JavaServer Pages tehnologija
  • Arhitekture JEE web-aplikacija
  • Uvod
  • Servlet API
  • Upravljanje HTTP zahtjevima
  • Rad sa zaglavljima
  • Kreiranje odgovora
  • Postavljanje zahtjeva HTTP odgovoru
  • Životni ciklus servleta
 • Sučelje HttpSession

  • Implementacija HTTP sesije
  • Sučelje ServletConfig
  • Sučelje ServletContext
  • Dijeljenje podataka
  • Prosljeđivanje zahtjeva drugom servletu
 • Elementi JSP stranice

  • Direktive
  • Deklaracije
  • Skriptleti
  • JSP izrazi
  • JSP akcije
  • Komentari
  • Životni ciklus JSP stranice
  • Transformacija JSP stranice
  • Prevođenje JSP stranice
  • Učitavanje klase generiranog servleta i njezino instanciranje
  • Upotreba metoda za kontrolu životnog ciklusa JSP stranice
  • Metoda jspInit()
  • Metoda _jspService()
  • Metoda jspDestroy()
  • Uključivanje sadržaja
  • Statičko uključivanje sadržaja
  • Dinamičko uključivanje sadržaja
  • Implicitne varijable
  • Implicitna varijabla application
  • Područja vrijednosti objekata kod JSP stranica
 • JavaBeans i JSP forme

  • Upotreba JavaBeans komponenti kroz JSP akcije
  • JSP akcija
  • Inicijalizacija atributa JavaBeans komponente
  • JSP akcija
  • JSP akcija
 • Upotreba EL izraza

  • Pristup varijablama u dosezima
  • Pristup svojstvima JavaBean komponenti
  • Pristup kolekcijama
  • Pristup implicitnim objektima
 • Biblioteka “Core”

  • Tagovi set i remove
  • Tagovi if, choose, when i otherwise
  • Tag out i forEach
  • Biblioteka “Formatting”
  • Lokalizacijski tagovi
  • Tagovi za formatiranje
  • Biblioteka “Functions”
  • Upravitelj JSP taga
  • Biblioteka tagova
  • Deklariranje upotrebe korisnički definiranih tagova
  • Lokacija TLD datoteke
  • Populiranje tablice mapiranja
  • Kreiranje biblioteke korisnički definiranih tagova
 • Opisnik biblioteke tagova

  • Element <taglib>
  • Element <tag>
  • Element <attribute>
  • Element <body-content>
  • Programsko sučelje Tag Extension API
  • Sučelje Tag
  • Sučelje IterationTag
  • Sučelje BodyTag
  • Klase TagSupport i BodyTagSupport
 • Deskriptivna sigurnost

  • Role
  • Korisnici
  • Autentikacija
  • Autorizacija

Rezerviraj svoje mjesto u učionici

 • Saznaj cijenu u svom Algebra centru:

  Rezerviraj mjesto u učionici

 • 24 sati nastave
 • Nastavni materijal uključen u cijenu edukacije