Svoj tehnički potencijal svakako možete pretvoriti u nešto korisno i konačnici unosno. Pokušajte na prste jedne ruke nabrojati tvrtke kojima danas NE treba računalo ili računalna mreža. Dok razmišljate, kliknite na željeni program obrazovanja i pogledajte termine za upis.

Tehnička baza gotovo svakog poslovnog procesa jesu računalni hardver i umreženost. Stručnjaci sa znanjima tih područja IT-a mogu raditi u različitim i raznolikim tvrtkama što ih uz obaveznu stručnost čini vrlo zapošljivima.

Algebrin pristup ovoj edukaciji zasniva se prvenstveno na profesionalnom odnosu s međunarodnim partnerima u edukaciji (Cisco, Microsoft). Jamstvo kvalitete su i obavezno certificirani predavači sa znanjima i iskustvom koja prenose na svoje polaznike. Vrhunska oprema koju koristimo je naravno osnovni uvjet zacrtan standardima koje zadaju naši spomenuti partneri.

CCNA akademija

Povećanjem broja radnih mjesta i domaćinstava gdje se koriste računala, raste i potreba za njihovom međusobnom komunikacijom, tj. umrežavanjem. Razvojem mrežne infrastrukture na lokalnoj i svjetskoj razini, naglo raste potreba za specifi čnim tehničkim vještinama. CCNA Akademija je program obrazovanja koji polaznicima daje znanja i vještine potrebne za dizajniranje, izgradnju i održavanje manjih i srednje velikih računalnih mreža.

Saznajte više…

 

CCNP akademija

CCNP Akademija je logičan nastavak edukacije u području Cisco mrežnih tehnologija, a namijenjena je onima koji žele nadograditi svoje znanje i postići profesionalnu razinu poznavanja Cisco računalne mrežne infrastrukture.

CCNP akademija se provodi u suradnji sa Visokom školom za primijenjeno računarstvo.

Nakon završene CCNP Akademije i uspješno položenih triju ispita, dobiva se CCNP certifikat koji je jedan od najpoželjnijih i najcjenjenijih certifikata u IT industriji.

Saznajte više…

CCNA Security akademija

Kod kućne ili poslovne primjene računala, vjerojatno smo svi bili svjedocima poteškoća u radu uzrokovanog sigurnosnim propustima računala i mrežnog sustava. Za pouzdan rad i sigurnost podataka, računalo i računalnu mrežu moramo smišljeno i efi kasno zaštititi od neovlaštenih pristupa.

Kroz program CCNA Security polaznici dobivaju znanja i vještine u dizajniranju i primjeni sigurnosnih rješenja, koja će smanjiti ranjivost računalne mreže kao i umanjiti rizik prekida rada zbog sigurnosnih incidenata.

Saznajte više…

Sistemski i mrežni administrator – specijalist

Stalnom informatizacijom društva, kojoj smo svjedoci proteklih godina, javlja se sve veća potreba za školovanim informatičkim kadrom. Uz razne korisničke aplikacije koje mnoge struke koriste u svakodnevnom radu, kvalitetno održavanje računalnog sustava iziskuje sve više znanja. Ono što je zajedničko grafičarima, CAD specijalistima, web dizajnerima, programerima i svim drugim korisnicima klijentskog računalnog softwarea je operacijski sustav koji sve to omogućava

Upravo uslijed povećanja potrebe za kvalitetnim ljudima su programi obrazovanja koji svojim sadržajem pokrivaju ovo područje, u skupini najpopularnijih i najtraženijih edukacijskih proizvoda. Također, želeći ostat u korak s vremenom te budućim administratorima pružiti sigurnost upravljanja najnovijim tehnologijama, program je usklađen sa najnovijim Microsoft operativnim sustavima (Windows 8, Windows Server 2012).

Saznajte više…

Stručnjak za računalnu tehničku podršku

S obzirom na sve veću kompleksnost kompanijskih IT okruženja te sve veći broj poslovnih aplikacija, unutar tih istih kompanija javlja se potreba za kvalitetnom IT podrškom internim korisnicima (zaposlenicima kompanija) . U svijetu je taj profil IT stručnjaka poznat pod nazivom „IT Help desk specijalist“.  Iz tog razloga,  Algebra je razvila program obrazovanja verificiran od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, koji će vas osposobiti za jedan od najtraženijih poslova na tržištu sa stručnim nazivom: Stručnjak za računalnu tehničku podršku.

Saznajte više…

Administrator baza podataka

Napretkom informacijske tehnologije gotovo sve tvrtke podatke o svojim kupcima, zaposlenicia, poslovnim partnerima, proizvodima itd. imaju organizirane kroz sustave baza podataka. Bilo da se radi o klasičnim bazama podataka ili o bazama kojima se koriste razne internet aplikacije na ovakav način moguće je brzo i lako pretraživati informacije, pripremati izveštaje itd.

Znanja administriranja MS Windows operativnog sustava kao i profesionalnih baza podataka Microsoft SQL Server i My SQL danas se očekuju kako od programera koji razvijaju desktop aplikacije tako i od onih koji rada interaktivne internet stranice. Program obrazovanja vrlo je širok jer kreće od Microsoft Access-a koji i početnicima omogućuje lak ulaz u tehnologiju baza podataka a završava SQL-om koji predstavlja univerzalni programski jezik za prikupljanje podataka, pisanje upita, pretraživanja kroz bazu itd. Zbog svega navedenog ovaj program sve više predstavlja osnovu pismenosti svakog profesionalnog informatičara.

Saznajte više…