Digitalna akademija

  • Grupe do 15 učenika
  • 64 sata + završna priredba
  • Više od 4000 polaznika
  • 70 predavača


U našoj akademiji, djeca će naučiti kako stvarati nove tehnologije, a ne biti samo njihovim pasivnim potrošačima. Još važnije, naša akademija nije fokusirana samo na učenje digitalnih tehnologija. Naprotiv, njen je glavni fokus razvijanje analitičkog razmišljanja, kreativnosti i komunikacije.

Nakon dvije godine rada, 2700 polaznika na 45 lokacija, napravili smo temeljitu analizu u koju smo uključili roditelje, djecu i stručnjake kako bismo od jeseni provodili napredniji i bogatiji program.

Program smo obogatili novim nastavnim sadržajima, novim uzbudljivim hardverskim i softverskim nastavnim pomagalima te smo se proširili na više od 60 osnovnih škola u 30 gradova.

Od nove školske godine, naše ninje družit će se s 3D printerima, programabilnim robotima, digitalnim mikroskopima, kamerama i svime što im je potrebno da bezbrižno zakorače u digitalni svijet.

Prijavite svoje dijete