DASA DevOps Fundamentals

DevOps trening je polazišna točka organizacijama koje se žele uputiti na svoje DevOps putovanje. Koristeći se stvarnim studijama slučaja, primjerima, te interaktivnim grupnim diskusijama i vrlo opsežnim vježbama, na svakom nastavnom modulu polaznici će naučiti po dio od temeljnih znanja potrebnih za razumijevanje DevOps koncepata.

SAZNAJTE VIŠE

DASA DevOps Practitioner

Polaznici koji su pohađali DevOps Fundamentals trening ili već imaju ekvivalentna znanja mogu nastaviti graditi svoja DevOps znanja i vještine kroz DevOps Practitioner trening. Ovaj trening fokusira se na četiri stručna područja potrebna za ostvarivanje kvalitetnih DevOps rezultata, a polaznike priprema i za DevOps Practitioner kvalifikaciju.

Saznajte više

DevOps and ITSM

Ovaj jednodnevni trening polaznicima daje osnovna znanja za efektivno korištenje ITSM vještina u bilo kojoj DevOps organizaciji. Fokus treninga je na temeljnim poznavanjima dvaju različitih svjetova – ITSM-a i DevOps-a – te razumijevanju kako su međusobno komplementarni. Polaznici ovog seminara naučit će kako se DevOps pokret savršeno uklapa u ITSM.

Saznajte više

DevOps Agile Skills Association (DASA) je svjetska zajednica za DevOps i Agile Skills development. Organizirana je kao community-driven organizacija te tako omogućuje svojim organizacijama članicama da zajednički određuju kompetencije i kurikulum.

Kako bi ostvarila svoju svrhu, DASA ima nekoliko ciljeva:

  • Promovirati okvir znanja i vještina za DevOps, baziran na točno određenom setu načela
  • Razviti i evangelizirati DevOps kvalifikacijski program za profesionalce koji je neovisan o vendoru
  • Generirati interes i podići svijest o potrebi razvijanja znanja i vještina
  • Unaprijediti kvalitetu treninga i certificiranja DevOps znanja i vještina

DASA’s competence model

DASA model kompetencija reflektira viziju da će, kako se DevOps timovi budu razvijali, uloga IT inženjera postati generička – svaki član tima može u određenoj mjeri odraditi posao bilo kojeg drugog člana tima. Ključ uspjeha u takvom okruženju je u prepoznavanju skupa znanja i vještina koji moraju postojati u svakom DevOps timu. Distribucija tih znanja i vještina može varirati od tima do tima, međutim svaki tim trebao bi osigurati da članovi u ukupnosti posjeduju dovoljno znanja i vještina potrebnih za osiguravanje isporuke usluge prema zahtjevima klijenta.