Project Management seminari

Upisivanjem naših seminara polaznici će dobiti osnovna i napredna znanja projektnog managementa. Interaktivnim vježbama u web okružju utvrđivati će se nastavna materija uz simulaciju projektnih procesa u virtualnim projektnim timovima polaznika.

Nastavna materija obuhvaća definiranje projekta, faze projekta, uloge u projektu, okruženje projekta, alate i tehnike za planiranje i praćenje projekata, izvještavanje i kontrolu projekata, upravljanje promjenama i rizicima, financijsko planiranje i praćenje projekata.

Predavači su profesionalci iz tvrtke Primakon d.o.o., članovi HUUP-a, certificirani po IPMA 4-L-C sustavu ovjere, s iskustvom sudjelovanja na velikim projektima u Hrvatskoj i široj regiji kao i primjeni PM rješenja u raznim industrijama, od građevinarstva do high-tech i IT-a.

Po završetku seminara, polaznici će steći teoretska znanja koja će im u kombinaciji s alatima i tehnikama omogućiti uspješan rad na jednostavnim i složenim projektima, te će biti osposobljeni za polaganje IPMA 4-L-C pri CAPM-CERT-u kojim će dobiti međunarodno priznati certifikat za PM profesionalce koji jamči njihovu kvalificiranost i stručnost.

U odnosu na druge seminare dostupne na tržištu, odabirom naših seminara i programa edukacije, dobivate stručno znanje po internacionalno priznatim metodologijama, kao najbolju preporuku potrebnu za rad na projektima u Hrvatskoj i svijetu.

Tvrtke koje investiraju u program edukacije i certifikaciju svojih zaposlenika uvelike će unaprijediti svoje poslovanje, te se približiti aktualnim svjetskim trendovima. Individualni polaznici će zasigurno obogatiti svoje znanje i reference te povećati svoju vrijednost na tržištu rada. Upravljanje projektima, kao relativno nova profesija u Hrvatskoj, razvija se velikom brzinom i prodire u sve industrije. Vjerujemo da će te u njoj prepoznati jedan od nositelja svoje buduće konkurentske prednosti.

Zašto Project Management?

Tržišna situacija zahtijeva od moderne tvrtke određenu razinu projektnog pristupa u poslovanju te ljude koji to mogu izvršavati. Bez obzira nastoje li zadržati osvojene pozicije ili im je imperativ rast, tvrtke nailaze na poteškoće u upravljanju poslovanjem i resursima. Uvid u stanje svih poslova je često otežano, a samo poslovanje kaotično. Klasična organizacija i disperzirani podaci o poslovanju ne daju pravovremene informacije za upravljanje niti na strateškoj, a niti na operativnoj razini. Nepravovremena informacija, u današnjem okružju, je u pravilu informacija iza koje lako može slijediti loša poslovna odluka.

Upravljanje projektima na razini poduzeća omogućuje izvršnom managementu i svakoj organizacijskoj jedinici efikasnu orijentaciju na izvršenje projekata koji su u suglasju sa strateškim ciljevima tvrtke. Tvrtke koje koriste ove principe u stanju su značajno reducirati troškove poslovanja uz istovremeno povećanje produktivnosti te postići prednosti u odnosu na konkurenciju bržim povratom uloženog kapitala u projekte.

Kada je nastao Project Management?

Upravljanje projektima je nastao u drugoj polovici 20.-tog stoljeća, kada je razvoj tehnologije, konkurencija i globalizacija tržišta natjerala kompanije da razmišljaju i djeluju projektno. Razvijen je prvenstveno iz proizvodno-procesne industrije, vojnih projekata, farmaceutike i građevinarstva, no posljednjih godina mnoge tvrtke se transformiraju iz klasičnih oblika organizacije u moderne, dinamične, projektne organizacije.

Početak korištenja alata i tehnika projektnog managementa omogućuje voditeljima projekata i članovima projektnih timova planiranje, izvršenje i kontrolu projekata unutar ograničenog vremena, budžeta i zahtjeva kvalitete.

Project Management u svijetu?

Upravljanje projektima, koji predstavlja temeljni skup vještina i znanja modernoga poslovanja, danas su mnoge države prepoznale kao posebnu struku. Već više desetljeća, prvenstveno u SAD, potom i u cijelom svijetu, upravljanje projektima je priznat kao profesija i kao takav se primjenjuje na sveučilištima i institutima, poslovnim školama, putem edukacije zaposlenika u tvrtkama, kroz certifikacijske seminare itd…

Neovisno o tipu industrije, osoba zadužena za uspjeh projekta je obučena i certificirana za vođenje projekata, a sve osobe koje sudjeluju u projektima kao članovi projektnih timova također moraju posjedovati određena znanja te primjenjivati vještine i alate u svrhu uspješnog izvršenja projekta.

Konstantnom edukacijom i unapređivanjem znanja iz projektnog managementa svojih zaposlenika, tvrtke umanjuju rizik neuspjeha projekata. Tvrtke čiji su zaposlenici obučeni i certificirani kroz sustav ovjere imaju kompetitivnu prednost pred konkurencijom.

IPMA (International Project Management Association)

ipmaHrvatska udruga za upravljanje projektima (HUUP) član je međunarodne udruge za upravljanje projektima IPMA (International Project Management Association). Ovjera osposobljenosti koju provodi HUUP-CERT, ovlaštena organizacija za ovjeru voditelja projekata u sastavu Hrvatske udruge za upravljanje projektima (HUUP), slijedi međunarodni koncept IPMA univerzalni četverostupanjski sustav ovjere (IPMA Universal-Four-Level-Certification System) prikazan na slici.

IPMA četverostupanjski sustav ovjere (IPMA 4-L-C)

pam2015

Razina A: Certified Projects Director / IPMA Level A
Ovjereni direktor projekata

Razina B: Certified Senior Project Manager / IPMA Level B
Ovjereni viši voditelj projekta

Razina C: Certified Project Manager / IPMA Level C
Ovjereni voditelj projekta

Razina D: Certified Project Management Associate / IPMA Level D
Ovjereni suradnik za upravljanje projektima

 

 

 

 

 

 

Najmanje pet godina iskustva na složenim projektima ili programima od čega tri godine na odgovornim i rukovodećim funkcijama koordinacije i rukovođenja programa od nekoliko projekata.  Sposoban upravljati portfeljem projekata tvrtke ili programom projekata.

Dodatni zahtjevi:

 • Odgovoran je za upravljanje važnim portfeljem projekata ili jednim ili više važnih programa
 • Doprinosi strateškom upravljanju i radi prijedloge starijem menadžmentu. Odgovoran je za razvijanje tima za upravljanje projektima i vodi voditelje projekata
 • Razvija i primjenjuje zahtjeve, procese, metode, tehnike, alate, priručnike, vodiče za upravljanje projektima
 • Odgovoran je za razvijanje i primjenu metoda, tehnika, alata, priručnika i smjernica za upravljanjem projektima

 

Portfelj kojim upravlja mora biti važan pri čemu se razmatraju sljedeći parametri:

 • Količina vremena koju kandidat posvećuje portfelju ili programu
 • Broj aktivnih projekata
 • Različite vrste i veličine projekata
 • Kompleksnost projekata
 • Broj voditelja projekata i veličina organizacijske jedinice koju vodi
 • Godišnja veličina investicija u portfelju ili programu

 

Specifični kriteriji za kandidata za razinu A mogu se pronaći u NCB v3.0

Najmanje pet godina iskustva na upravljanju projektima od čega tri godine na odgovornim i rukovodećim funkcijama složenih projekata. Mora biti sposoban samostalno upravljati složenim projektima.

Dodatni zahtjevi:

 • Odgovoran je za sve odrednice složenog projekta i sve elemente i vidove upravljanja projektom
 • Ima opću upravljačku ulogu kao voditelj velikog tima koji upravlja projektom
 • Koristi prikladne procese, tehnike i alate za upravljanje projektom

 

Složenost projekata se koristi za definiranje granica između IPMA-nih stupnjeva C i B. Kompleksan projekt treba ispunjavati sve dolje navedene kriterije:

 • Mnogo međupovezanih pod-sistema / pod -projekata i elemenata koji se moraju uzeti u obzir unutar struktura kompleksnog projekta i u vezi s njegovim kontekstom u organizaciji.
 • Nekoliko organizacija je uključeno u projekt i/ili različite jedinice u istoj organizaciji mogu imati koristi ili pružati resurse za kompleksni projekt.
 • Nekoliko različitih disciplina radi na složenom projektu.
 • Upravljanje složenim projektom uključuje nekoliko različitih, ponekada preklapajućih faza.
 • Mnoge od dostupnih metoda, tehnika i alata za upravljanje projektima potrebno je primijeniti kod upravljanja složenih projekata. U praksi to znači da će se primijeniti više od 60% elemenata sposobnosti.

 

Specifični kriteriji za kandidata za razinu B mogu se pronaći u NCB v3.0

Najmanje tri godine iskustva u upravljanju projektima. Odgovoran je za rukovođenje projekata ograničene složenosti.

Mora biti sposoban upravljati projektom ograničene složenosti i/ili voditi podprojekt u svim elementima upravljanja projektom.

Dodatni zahtjevi:

 • Odgovoran je za jednostavni projekt i sve njegove odrednice ili za podprojekt složenog projekta te odgovarajuće odrednice
 • Primjenjuje opće metode, tehnike i alate upravljanja projektima

Nije nužno iskustvo u vođenju projekata, ali je prednost ako kandidat ima prethodna iskustva u vođenju projekata ili ako je do određene mjere primjenjivao znanja iz upravljanja projektima.

Mora imati znanja iz upravljanja projektima iz svih elemenata stručnosti.

Dodatni zahtjevi:

 • Može primjenjivati bilo koji element i vid upravljanja projektima. U nekim područjima može djelovati kao specijalist.
 • Može biti član projektnog tima ili tima koji upravlja projektom
 • Ima opsežno znanje upravljanja projektima i sposobnost njegove primjene

PMI (Project Management Institute)

pmiPMI je vodeća svjetska udruga koja okuplja profesionalce na području upravljanja projektima. Udruga je osnovana 1969. godine, a danas kroz 250 ogranaka iz više od 70 zemalja okuplja više od 420.000 članova i nositelja certifikata.

Profesionalci na području upravljanja projektima u Hrvatskoj okupljeni su u hrvatskom ogranku PMI-a. PMI chapter Zagreb, Croatia dobrovoljna je i neprofitna strukovna organizacija koja promovira razvitak i unapređenje upravljanja projektima u Hrvatskoj. Vizija PMI chapter Zagreb, Croatia je biti pokretač promjena i najvažniji čimbenik u razvoju kakvoće rada na projektima i produktivnosti upravljanja projektima, organizator relevantnih događaja (konferencija, seminara) i poveznica relevantnih sudionika u upravljanju projektima te partner u promicanju i zastupanju interesa struke, znanja i vještina upravljanja projektima.

Certifikacija

PMI pruža mogućnosti certifikacije i profesionalnog razvoja koje Vam mogu pomoći da pokrenete, izgradite ili unaprijedite svoju karijeru u upravljanju projektima, programima ili portelju projekata.
PMI nudi mogućnost certifikacije voditelja projekata na nekoliko različith razina stručnosti. Certifikati su međusobno nazavisni i niti jedan ne predstavlja uvjet nekom drugom.

PMI-CAPM

 

 • Puni naziv certifikata: Cetrified Associate in Project Management
 • Projektna uloga: Doprinosi projektom timu
 • Uvjeti za pristup: Svjedodžba srednje škole i 1.500 sati iskustva rada na projektima ili 23 kontakt sata
 • Postupak za stjecanje uvjerenja: Postupak prijave + ispit Informacije o ispitu: 3 sata; 150 pitanja
 • Zahtjevi za produženjem certifikata: 5 godina ponovno polaganje
 • Kome je namijenjen? Kandidati za CAPM uvjerenje doprinose na projektima kao stručnjaci za određeno područje ili članovi tima. Također mogu imati i ulogu projektnog sponzora, facilitatora, suradnika ili koordinatora.
 • Koja su zaduženja nositelja CAPM uvjerenja? Nositelji su odgovorni za pojedinačne aktivnosti u projektu na svom području ekspertize (npr. financije, marketing, pravni poslovi, briga o korisnicima, istraživanje tržišta…). Odgovornost ne treba biti strukovno određena, ali mora biti značajna u mnogim funkcionalnim područjima i djelatnostima.

PMI-SP

 

 • Puni naziv certifikata: PMI Scheduling Professional
 • Projektna uloga: Razvija i održava terminski plan projekta
 • Uvjeti za pristup: Svjedodžba srednje škole, 5.000 sati iskustva na izradi terminskih planova, 40 sati PM edukacije iz izrade terminskih planova ili diploma fakulteta, 3.500 sati iskustva na izradi terminskih planova, 30 sati PM edukacije iz izrade terminskih planova.
 • Postupak za stjecanje uvjerenja: Postupak prijave + ispit
 • Informacije o ispitu: 3,5 sati; 170 pitanja
 • Zahtjevi za produženjem certifikata: 3 godine; 30 PDU na izradi terminskih planova
 • Kome je namijenjen? Članovi projektnog tima koji posjeduju napredna znanja iz planiranja i izrade terminskih planova.
 • Koja su zaduženja nositelja PMI-SP uvjerenja? Nositelji uvjerenja zaduženi su za izradu i ažuriranje terminskog plana projekta.

PMI-RMP

 

 • Puni naziv certifikata: PMI Risk Management Professional
 • Projektna uloga: Ocjenjuje i identificira rizike, umanjuje opasnosti i kapitalizira prilike
 • Uvjeti za pristup: svjedodžba srednje škole. 4.500 sati iskustva na upravljanju rizicima, 40 sati edukacije iz upravljanje projektnim rizicima ili diploma fakulteta, 3.500 sati iskustva na upravljanju rizicima, 30 sati edukacije iz upravljanja projektnim rizicima
 • Postupak za stjecanje uvjerenja: Postupak prijave + ispit
 • Informacije o ispitu: 3,5 sata; 170 pitanja
 • Zahtjevi za produženjem certifikata: 3 godine; 30 PDU na upravljanju projektnim rizicima
 • Kome je namijenjen? Članovi projektnog tima koji su stručni na području upravljanja rizicima u projektu.
 • Koja su zaduženja nositelja PMI-RMP uvjerenja? Nositelji su odgovorni za identifikaciju projektnih rizika i pripremu plana mitigacije.

PMI-PMP

 

 • Puni naziv certifikata: Project Management Professional
 • Projektna uloga: Vodi i usmjerava projektne timove
 • Uvjeti za pristup: Svjedodžba srednje škole, 5 godine iskustva na upravljanju projektima, 35 sati edukacije iz upravljanja projektima ili diploma fakulteta, 3 godine iskustva na upravljanju projektima, 35 sati edukacije iz upravljanja projektima
 • Postupak za stjecanje uvjerenja: Postupak prijave + ispit Informacije o ispitu: 4 sata; 200 pitanja
 • Zahtjevi za produženjem certifikata: 3 godine; 60 PDU
 • Kome je namijenjen? Osobama koje vode i upravljaju projektnim timovima za dovršenje projekta u skladu sa zadanim terminskim planom, unutar proračuna i dosega projekta.
 • Koja su zaduženja nositelja PMP uvjerenja? Nositelji su odgovorni za sve aspekte projekta, tijekom čitavog životnog ciklusa projekta.

PMI-PgMP

 

 • Puni naziv certifikata: Program Management Professional
 • Projektna uloga: Doseže organizacijske ciljeve kroz definiranje i nadgledanje projekata i resursa
 • Uvjeti za pristup: Svjedodžba srednje škole, 4 godine iskustva na upravljanju projektima, 7 godina iskustva na upravljanju programima ili diploma fakulteta, 4 godine iskustva na upravljanju projektima, 4 godine iskustva na upravljanju programima
 • Postupak za stjecanje uvjerenja: Procjena komisije + ispit + ocjenjivanje Informacije o ispitu: 4 sata; 170 pitanja
 • Zahtjevi za produženjem certifikata: 3 godine; 60 PDU
 • Kome je namijenjen? Osobama koje upravljaju programima koji se sastoje od složenih aktivnosti koje se protežu kroz različite uloge, organizacije, geografska područja i kulture; izgrađuju kredibilitet, uspostavljanju izvještavanje i održavaju komunikaciju sa zainteresiranim stranama; posjeduju napredna znanja i vještine upravljanja financijama, informirani su o različitim kulturama, posjeduju osobine vođe, sposobnost utjecanja, komunikacije, pregovaranja i rješavanja sukoba.
 • Koja su zaduženja nositelja PgMP uvjerenja? Nositelji osiguravaju konačan uspjeh programa; prilagođavaju programe i donose odluke koje unapređuju strateške i poslovne ciljeve; definiraju i pokreću projekte te dodjeljuju voditelje projekata; nadgledaju više projekata.