Image for ITIL

ITIL® je namjenjen IT stručnjacima, IT profesionalcima, IT menadžerima, te članovima upravljačkih struktura poslovnih sustava koji žele unaprijediti procese kroz implementaciju informatičkih tehnologija unutar organizacije. Niža razina poznavanja osnovnih pojmova i koncepata nužna je svakom zaposleniku u IT odjelu ili organizaciji.

Povćanje konkurentnosti na tržištu

Integracija ključnih procesa

Stvaranje podloge za certifikaciju ISO/IEC 20000 standarda

Dodatni sadržaj