Service Management (ITIL®)

  • ITIL® standard znatno podiže kvalitetu usluge
  • Najbrži način usvajanj ITIL® praksi
  • Certificirani predavači s velikim iskustvom

IT Service Management (ITSM) je najbolja praksa za definiranje procesa koji mogu pomoći organizaciji upravljati IT okruženjem kao poslovnim uslugama.

Ključne značajke koje donosi ITIL® usredotočuju se na dobavljača IT usluga (može biti interni odjel u firmi ili vanjski dobavljač) i njegovo razumijevanje poslovne orijentacije i prioriteta kojima je cilj postizanje zadovoljstva korisnika te na ulogu koju IT usluge imaju u osiguravanju postizanja ovih ciljeva. ITIL® obuhvaća cjelokupni životni ciklus IT usluga, od strategije razvoja usluga (service startegy), dizajniranje usluga (service design), tranziciju usluga (service transition), izvedbu usluga (service operation) i kontinuirano unapređenje (continual service improvement). Ukratko ovih 5 životnih faza možemo opisati kako slijedi:

Service Strategy – govori o suradnji između stručnjaka za poslovnu strategiju i pružatelja IT usluga na razvoju strategije IT usluga  koje će podržati poslovnu strategiju.

Service Design – govori o dizajniranju sveobuhvatne IT arhitekture i pojedine IT usluge da budu prikladne za namjenu i za upotrebu, a u smjeru postizanja korisnikovih poslovnih ciljeva.

Service Transition – govori o upravljanju i kontroli promjena u živoj operativnoj IT okolini uključivo razvoj novih i promjena postojećih IT usluga.

Service Operation – govori o isporuci i podršci operativnim IT uslugama na način da odgovaraju poslovnim potrebama i očekivanjima te isporučuju predviđene poslovne koristi.

Continual Service Improvement – govori o procesima učenja iz iskustva i primjene pristupa koji osigurava kontinuirano unapređenje IT usluga

Seminari