Untitled-1

Tečaj Designing Java Web Services osigurava informacije potrebne za razumijevanje web servisa kao poluge za realizaciju Service Oriented Architecture (SOA). Trening sadrži labove koji nameću uporabu NetBeans Integrated Development Environment (IDE) i postavljanje web servisa i aplikacija na Sun Java System Application Server platformi.

  • Trajanje: 2 dana
  • Cijena (bez PDVa):  4.700 kn (Self-Study Course: 1.190 kn)
  • Oblik učenja: Classroom Training, Self-Study Course
  • Preuzmite detaljan sadržaj: PDF format

Rezerviraj svoje mjesto u učionici

  • Saznaj cijenu u svom Algebra centru:

    Rezerviraj mjesto u učionici

  • Trajanje: 5 dana
  • Službeni Oracle nastavni materijal uključen u cijenu edukacije