Untitled-1

This course teaches you how to to set up and manage the Account Reconciliation Manager module of Financial Close Management.

You create reconciliation formats and account profiles, create periods, load account balances and currency rates into periods, perform account reconciliations, and monitor account reconciliation workflow.

  • Trajanje: 2 dana
  • Cijena (bez PDVa): 7.900 kn
  • Oblik učenja: Classroom Training, Live Virtual Class (LVC)
  • Preuzmite detaljan sadržaj: PDF format

Rezerviraj svoje mjesto u učionici

  • Saznaj cijenu u svom Algebra centru:

    Rezerviraj mjesto u učionici

  • Trajanje: 2 dana
  • Službeni Oracle nastavni materijal uključen u cijenu edukacije