Untitled-1

Trening Java EE 7: Front-end Web Application Development pomaže istražiti mogućnosti izrade i postavljanja „enterprise“ aplikacija koje zadovoljavaju Java EE 7 Web Profile standarde. Stručni Oracle University instruktori upoznati će te s tehnologijama Session Enterprise JavaBeans (EJB-Lite), Java Persistence API (JPA), servlets, JavaServer Pages(JSPs), Contexts and Dependency Injection (CDI), JAX-RS RESTful web services, Java API for WebSocket i Java API for JSON processing.

  • Trajanje: 5 dana
  • Cijena (bez PDVa): 11.750 kn
  • Oblik učenja: Classroom Training, Live Virtual Class (LVC)
  • Preuzmite detaljan sadržaj: PDF format

Rezerviraj svoje mjesto u učionici

  • Saznaj cijenu u svom Algebra centru:

    Rezerviraj mjesto u učionici

  • Trajanje: 5 dana
  • Službeni Oracle nastavni materijal uključen u cijenu edukacije