Untitled-1

Tečaj Java SE 7 Programming pokriva API-je (Application Programming Interface) koji se koriste pri kreiranju objektno orijentiranih aplikacija. Naučiti ćeš pisati DB programe uz JDBC (Java Database Connectivity) sučelje.

  • Trajanje: 5 dana
  • Cijena (bez PDVa): 8.250 kn
  • Oblik učenja: Training On Demand (TOD), Classroom Training, Live Virtual Class (LVC)
  • Preuzmite detaljan sadržaj: PDF format

Rezerviraj svoje mjesto u učionici

  • Saznaj cijenu u svom Algebra centru:

    Rezerviraj mjesto u učionici

  • Trajanje: 5 dana
  • Službeni Oracle nastavni materijal uključen u cijenu edukacije