Untitled-1

Tečaj Java SE 8 Fundamentals upoznaje te s konceptom objektno orijentiranog programiranja uz Javu. Kroz „hands-on“ labove izgraditi ćeš temelj za daljnju nadogradnju znanja i razvoj vještina u cilju razvoja programerske karijere.

  • Trajanje: 5 dana
  • Cijena (bez PDVa): 9.870 kn + PDV
  • Oblik učenja: Training On Demand (TOD), Classroom Training, Live Virtual Class (LVC)
  • Preuzmite detaljan sadržaj: PDF format

Rezerviraj svoje mjesto u učionici

  • Saznaj cijenu u svom Algebra centru:

    Rezerviraj mjesto u učionici

  • Trajanje: 5 dana
  • Službeni Oracle nastavni materijal uključen u cijenu edukacije