Untitled-1

Kroz trening JavaScript and HTML5 naučiti ćeš izraditi i izmijeniti Document Object Model (DOM), kreirati „layout“ uz CSS3, pohraniti podatke koristeći JSON, dodati interaktivni sadržaj i dinamičke podatke koristeći AJAX, REST i WebSocket.

  • Trajanje: 4 dana
  • Cijena (bez PDVa): 9.400 kn
  • Oblik učenja: Classroom Training, Live Virtual Class (LVC)
  • Preuzmite detaljan sadržaj: PDF format

Rezerviraj svoje mjesto u učionici

  • Saznaj cijenu u svom Algebra centru:

    Rezerviraj mjesto u učionici

  • Trajanje: 5 dana
  • Službeni Oracle nastavni materijal uključen u cijenu edukacije