Trening Oracle Database 11g: Oracle Secure Backup uči kako koristiti Oracle Secure Backup koji osigurava pouzdan „tape backup“ baze kroz izravnu integraciju s RMAN. Instalirati ćeš Oracle Secure Backup i koristiti ga za „backup and restore“ Oracle Database datoteka, ali i file-system podataka.

  • Trajanje: 2 dana
  • Cijena (bez PDVa): 4.700 kn (Self-Study Course: 2.379 kn)
  • Oblik učenja: Classroom Training, Live Virtual Class (LVC), Self-Study Course
  • Preuzmite detaljan sadržaj: PDF format

Rezerviraj svoje mjesto u učionici

  • Saznaj cijenu u svom Algebra centru:

    Rezerviraj mjesto u učionici

  • Trajanje: 2 dana
  • Službeni Oracle nastavni materijal uključen u cijenu edukacije