Untitled-1

Tečaj Oracle9i Designer: Forms Design and Generation je važan za sve koji koriste Oracle9i Designer kako bi dizajnirali i generirali aplikacije za internet. Trening će ti pomoći konsolidirati ključne koncepte dok dodaješ kod koristeći razvojnu okolinu koju osiguravaju Oracle9i Designer i Oracle9i Forms.

  • Trajanje: 5 dana
  • Cijena (bez PDVa): 11.750 kn
  • Oblik učenja: Classroom Training
  • Preuzmite detaljan sadržaj: PDF format

Rezerviraj svoje mjesto u učionici

  • Saznaj cijenu u svom Algebra centru:

    Rezerviraj mjesto u učionici

  • Trajanje: 5 dana
  • Službeni Oracle nastavni materijal uključen u cijenu edukacije