Naslovnica

Advanced Java Programming

App-Development

Classroom

Java

Java Programming

Online

Advanced Java Programming je zamišljen kao nadogradnja i nastavak treninga Java Programming. Osnovni cilj treninga je upoznati korisnike koji imaju osnovno znanje Java programskog jezika sa naprednijim konceptima Java programiranja.

Tijekom treninga usvojiti ćete vještine i znanja potrebne za razvijanje klijent-server aplikacija koristeći API pakete java.net i java.rmi. Također, velika pažnja posvećena je i poglavljima višenitnosti te programskim mogućnostima parsiranja XML dokumenata. Važno poglavlje za razumijevanje mnogih procesa u funkcioniranju programskih rješenja je i upoznavanje i korištenje refleksijskog okvira. Trening završava pregledom oblikovnih obrazaca i opisom kako ih najbolje koristiti u Java aplikacijama.

Što ćete naučiti

 • Poticati organizaciju arhitekture programskog rješenja pomoću naprednih koncepata arhitekture model-prikaz-upravljač (MVC).
 • Implementirati napredna asinkrona i konkurentna rješenja u skladu sa specifikacijom.
 • Pregledati i izvršiti kod refleksivno tijekom rada uporabom okvira refleksije.
 • Primijeniti odgovarajuće biblioteke objektno orijentiranog programskog jezika na virtualnoj platformi za uspostavu mrežne komunikacije.
 • Implementirati koncepte TCP i UDP u okruženje poslužitelja klijenta.
 • Primijeniti Java biblioteke za parsiranje XML-a za dinamično stvaranje i uređivanje XML dokumenata.
 • Implementirati programski kod koji korištenjem JNDI biblioteke pristupa imeničkim uslugama.
 • Upoznati se s najvažnijim oblikovnim obrascima.
 • Implementirati i refaktorirati programski kod upotrebom najvažnijih oblikovnih obrazaca.
 

Kome je namijenjeno

Java programerima koji žele unaprijediti svoja znanja i vještine programiranja u Javi.

Preduvjeti

Trening Java Programming ili ekvivalentno znanje i vještine.

Nastavni plan

Pregledaj
Modul 1: Niti
 • Uvod
 • Procesi
 • Niti
 • Kreiranje niti
 • Niti koje se izvršavaju u pozadini
 • Povezivanje niti
 • Sučelje Runnable
 • Prioriteti niti
 • Grupe niti
Modul 2: Sinkronizacija niti
 • Uvod
 • Monitori
 • Sinkronizirane metode
 • Sinkronizirani blokovi naredbi
 • Zastoj
 • Komunikacija između niti
Modul 3: Refleksijski okvir
 • Uvod
 • Prikupljanje informacija o klasi
 • Dinamičko kreiranje objekata i pozivanje metoda
Modul 4: JDBC
 • Uvod u SQL
 • JDBC Driver
 • Klsa DriverManager
 • Sučelje Connection
 • Sučelje Statement
 • Sučelje PreparedStatement
 • Sučelje CallableStatement
 • ResultSet
Modul 5: Networking
 • Uvod
 • Jedinstveni identifikator resursa
 • Klasa URL
 • Povezne točke
 • Klase za rad s poveznim točkama u povezanom okruženju
 • Klase za rad s poveznim točkama u nepovezanom okruženju
 • Slanje paketa prema više primatelja               
Modul 6: JNDI
 • Uvod
 • Usluge imenovanja
 • Kratki pregled imeničkih usluga
Modul 7: JAXP
 • Kratki pregled XML-a
 • DTD dokument
 • SAX parseri
 • Parsiranje XML dokumenta
 • Validacija dokumenta prema specificiranom DTD dokumentu
 • DOM Parseri
 • Parsiranje XML dokumenta
 • Parsiranje XML dokumenta i navigacija kroz DOM stablo
 • Kreiranje i modificiranje XML dokumenata
Modul 8: Java Design Patterns – Creational Patterns
 • Singleton
 • Factory Method
 • Builder
Modul 9: Java Design Patterns – Structural Patterns
 • Façade
 • Adapter
 • Composite
Modul 10: Java Design Patterns – Behavioral Patterns
 • Template
 • State
 • Observer