Naslovnica

Azure Solutions Architect akademija

Azure Solutions arhitekti raspolažu znanjima i vještinama potrebnim za kreiranje rješenja u Azureu. Stručni su u području cloud computinga, mreža, pohrane i sigurnosti u oblaku.

Azure Solutions Architect Akademija sastoji se od tri službena Microsoft treninga i dva certifikacijska ispita. Po završetku edukacije i položenim certifikacijskim ispitima ostvaruje se status Microsoft Certified: Azure Solutions Architect Expert. Uz polaganje certifikacijskog ispita AZ-103 moguć je i status Microsoft Certified: Azure Administrator Associate.

Što ćete naučiti

Po završetku Azure DevOps Akademije polaznici će usvojiti nova znanja i vještine obuhvaćene treninzima AZ-103, AZ-300 i AZ-301 To dokazuju uspješnim polaganjem certifikacijskih ispita AZ-300 i AZ-301 te fakultativno i AZ-103.

Kome je namijenjeno

 • IT administratorima i budućim Azure arhitektima koji svoje znanje i vještine žele proširiti usvajanjem nove cloud tehnologije do razine samostalnog upravljanja Azure servisima.

Preduvjeti

 • Znanja o Azure platformi na razini treninga AZ-900: Microsoft Azure Fundamentals.
 • Poznavanje koncepata weba i aplikacija za baze podataka, znanje o umrežavanju, spremnicima podataka te servisima za autentikaciju i autorizaciju.
 • Iskustvo i znanje iz različitih aspekata upravljanja IT servisima, uključujući umrežavanje, virtualizaciju, identitet, sigurnost, kontinuitet poslovanja, oporavak od katastrofe, upravljanje podacima i planiranje.

Nastavni plan

Pregledaj
 • Trening AZ-103: Microsoft Azure Administrator
 • Trening AZ-300: Microsoft Azure Architect Technologies
 • Trening AZ-301: Microsoft Azure Architect Design
 • Certifikacijski ispit AZ-300: Microsoft Azure Architect Technologies
 • Certifikacijski ispit AZ-301: Microsoft Azure Architect Design

Za što vas priprema?

 • Certifikacijski ispit AZ-103: Microsoft Azure Administrator
 • Po polaganju certifikat Microsoft Certified: Azure Administrator Associate
 • Certifikacijski ispit AZ-300: Microsoft Azure Architect Technologies
 • Po polaganju AZ-300 i AZ301 certifikat Microsoft Certified: Azure Solutions Architect Expert
 • Certifikacijski ispit AZ-301: Microsoft Azure Architect Design
 • Po polaganju AZ-300 i AZ301 certifikat Microsoft Certified: Azure Solutions Architect Expert