Naslovnica

CompTIA Data+

CompTIA Data+ primarno je namijenjen analitičarima podataka (engl. Data Analyst). Primarno obuhvaća osnovne vještine analitike podataka, procjenjuje praktične sposobnosti, a sekundarno njegova se vrijednost proteže daleko izvan IT tima na zaposlenike u financijama, marketingu, proizvodnji, operacijama, prodaji i drugim odjelima koji imaju potrebe za analizom podatka.

CompTIA Data+ je neovisan o IT dobavljačima (engl. vendor) što znači da će polaznici usvojiti analitičarske vještine potrebne za obavljanje različitih radnih uloga bez obzira na specifične programe i alate koji se koriste. Za stručnjake koji obavljaju poslove povezane s podacima ili one koji su spremni krenuti u područje rada s podacima ovaj treninig pomoći će da bolje razumiju kako organizirati, rudariti i analizirati podatke. CompTIA Data+ profesionalci pokazuju poslodavcima da imaju znanje i sposobnost tumačenja podataka i komuniciranja izvještaja na način koji pomaže poslovnoj organizaciji.

Što ćete naučiti

 • Data Concepts and Environments
 • Identificirati osnovne koncepate podatkovnih shema i dimenzija uz razumijevanje razlika između uobičajenih struktura podataka i formata datoteka.
 • Data Mining
 • Objasniti koncepte prikupljanja podataka, razloge za čišćenje i profiliranje skupova podataka i izvršavanje manipulacije podacima te razumjeti tehnike za manipulaciju podacima.
 • Data Analysis
 • Primjena odgovarajućih deskriptivnih statističkih metoda te rezimiranje vrsta analiza i tehnika kritičke analize.
 • Visualization
 • Prevoditi poslovne zahtjeve u svrhu dobivanja odgovarajuće vizualizacije u obliku izvješća ili nadzorne ploče (engl. dashboard) s odgovarajućim komponentama dizajna.
 • Data Governance, Quality, & Controls
 • Rezimirati važne koncepate upravljanja podacima i primijeniti koncepte kontrole kvalitete podataka.

Kome je namijenjeno

 • CompTIA Data+ namijenjen je profesionalcima zaduženima za razvoj i promicanje poslovnog odlučivanja temeljenog na podacima (engl. data-driven decison making).

Preduvjeti

Preporučuje se 18 - 24 mjeseci iskustva u poslovima poslovnog analitičara, izloženosti bazama podataka i analitičkim alatima, osnovno razumijevanje statistike i iskustvo u vizualizaciji podataka.

Nastavni plan

Pregledaj
 • Lesson 01: Identifying Basic Concepts of Data Schemas
 • Lesson 02: Understanding Different Data Systems
 • Lesson 03: Understanding Types and Characteristics of Data
 • Lesson 04: Comparing and Contrasting Different Data Structures, Formats, and Markup Languages
 • Lesson 05: Explaining Data Integration and Collection Methods
 • Lesson 06: Identifying Common Reasons for Cleansing and Profiling Data
 • Lesson 07: Executing Different Data Manipulation Techniques
 • Lesson 08: Explaining Common Techniques for Data Manipulation and Optimization
 • Lesson 09: Applying Descriptive Statistical Methods
 • Lesson 10: Describing Key Analysis Techniques
 • Lesson 11: Understanding the Use of Different Statistical Methods
 • Lesson 12: Using the Appropriate Type of Visualization
 • Lesson 13: Expressing Business Requirements in a Report Format
 • Lesson 14: Designing Components for Reports and Dashboards
 • Lesson 15: Distinguishing Different Report Types
 • Lesson 16: Summarizing the Importance of Data Governance
 • Lesson 17: Applying Quality Control to
 • Lesson 18: Explaining Master Data Management Concepts

Za što vas priprema?

 • Certifikacijski ispit: CompTIA Data+ DA0-001
 • Certifikat: CompTIA Data+