Naslovnica

DA-100: Analyzing Data with Power BI

Ovaj trening obrađuje različite metode i dobre prakse u skladu s poslovnim i tehničkim zahtjevima za modeliranje, vizualizaciju i analizu podataka uz pomoć aplikacije Power BI.

Na ovom seminaru naučit ćete kako pristupati podacima te procesuirati podatke iz različitih izvora, uključujući podatke iz relacijskih i drugih baza podataka. Tijekom treninga istražiti ćete kako implementirati propisne sigurnosne standarde i prakse u sklopu alata Power BI, uključujući skupove podataka i grupe. Biti će obrađeno i kako upravljati izvještajima i dashbordovima za dijeljenje i distribuciju sadržaja, kako izrađivati numerirane izvještaje i objavljivati ih.

Što ćete naučiti

 • Dobivati, pročišćavati i transformirati podatke.
 • Modelirati podatke za određene performanse i skalabilnost.
 • Dizajnirati i kreirati izvještaje na temelju analize podataka.
 • Primjenjivati i provoditi naprednu analitiku i izvještavanje.
 • Upravljati podacima iz izvještaja i dijelit ih.
 • Izrađivati numerirane izvještaje.

Kome je namijenjeno

 • Profesionalcima koji rade u području podatkovne znanosti i poslovne inteligencije koji žele naučiti kako ispravno i precizno provoditi analizu podataka koristeći Power BI. Pojedincima koji se bave izradom izvještaja koji vizualiziraju podatke uz pomoć tehnologija podatkovnih platformi, kako u oblaku (engl. cloud) tako i u lokalnom (engl. on-premises) okruženju.

Preduvjeti

Osim profesionalnog iskustva, preporučljivo je da polaznici ovog treninga posjeduju tehničko znanje ekvivalentno onome koje se stječe na seminaru AZ-900: Microsoft Azure Fundamentals.

Nastavni plan

Pregledaj
 1. Module 1: Get Started with Microsoft Data Analytics
  • Lessons
   • Data Analytics and Microsoft
   • Getting Started with Power BI
  • Lab : Getting Started
   • Getting Started
 1. Module 2: Prepare Data in Power BI
  • Lessons
   • Get data from various data sources
   • Optimize performance
   • Resolve data errors
  • Lab : Preparing Data in Power BI Desktop
   • Prepare Data
 1. Module 3: Clean, Transform, and Load Data in Power BI
  • Lessons
   • Data shaping
   • Enhance the data structure
   • Data Profiling
  • Lab : Transforming and Loading Data
   • Loading Data
 1. Module 4: Design a Data Model in Power BI
  • Lessons
   • Introduction to data modeling
   • Working with tables
   • Dimensions and Hierarchies
  • Lab : Data Modeling in Power BI Desktop
   • Create Model Relationships
   • Configure Tables
   • Review the model interface
   • Create Quick Measures
  • Lab : Advanced Data Modeling in Power BI Desktop
   • Configure many-to-many relationships
   • Enforce row-level security
 1. Module 5: Create Measures using DAX in Power BI
  • Lessons
   • Introduction to DAX
   • DAX context
   • Advanced DAX
  • Lab : Introduction to DAX in Power BI Desktop
   • Create calculated tables
   • Create calculated columns
   • Create measures
  • Lab : Advanced DAX in Power BI Desktop
   • Use the CALCULATE() function to manipulate filter context
   • use Time Intelligence functions
 1. Module 6: Optimize Model Performance
  • Lessons
   • Optimze the model for performance
   • Optimize DirectQuery Models
   • Create and manage Aggregations
 1. Module 7: Create Reports
  • Lessons
   • Design a report
   • Enhance the report
  • Lab : Designing a report in Power BI
   • Create a live connection in Power BI Desktop
   • Design a report
   • Configure visual fields adn format properties
  • Lab : Enhancing Power BI reports with interaction and formatting
   • Create and configure Sync Slicers
   • Create a drillthrough page
   • Apply conditional formatting
   • Create and use Bookmarks
 1. Module 8: Create Dashboards
  • Lessons
   • Create a Dashboard
   • Real-time Dashboards
   • Enhance a Dashboard
  • Lab : Designing a report in Power BI Desktop - Part 1
   • Create a Dashboard
   • Pin visuals to a Dashboard
   • Configure a Dashboard tile alert
   • Use Q&A to create a dashboard tile
 1. Module 9: Create Paginated Reports in Power BI
  • Lessons
   • Paginated report overview
   • Create Paginated reports
  • Lab : Creating a Paginated report
   • Use Power BI Report Builder
   • Design a multi-page report layout
   • Define a data source
   • Define a dataset
   • Create a report parameter
   • Export a report to PDF
 1. Module 10: Perform Advanced Analytics
  • Lessons
   • Advanced Analytics
   • Data Insights through AI visuals
  • Lab : Data Analysis in Power BI Desktop
   • Create animated scatter charts
   • Use teh visual to forecast values
   • Work with Decomposition Tree visual
   • Work with the Key Influencers visual
 1. Module 11: Create and Manage Workspaces
  • Lessons
   • Creating Workspaces
   • Sharing and Managing Assets
  • Lab : Publishing and Sharing Power BI Content
   • Map security principals to dataset roles
   • Share a dashboard
   • Publish an App
 1. Module 12: Manage Datasets in Power BI
  • Lessons
   • Parameters
   • Datasets
 1. Module 13: Row-level security
  • Lessons
   • Security in Power BI

Za što vas priprema?

 • Exam: DA-100: Analyzing Data with Microsoft Power BI
 • Certification: Microsoft Certified: Data Analyst Associate