Naslovnica

ITIL® Overview

Ovaj seminar pruža osnovno razumijevanje V3, uključujući sve temeljne komponente i ključna razmatranja vezana uz implementaciju. Također će naglasiti razlike i sličnosti sa V2.

ITIL je postala de-facto standard u upravljanju IT uslugama. ITIL pomaže organizacijama iz svih industrija koje nude svoje usluge na kvalitetan i ekonomičan način. Najnovija verzija okvira, poznata kao ITIL v4 2018, progresivno je ažuriranje koje dodatno pročišćava postojeće tijelo najboljih praksi IT usluga, ostavljajući temeljna znanja i informacije poprilično nepromijenjenim.

Što ćete naučiti

  • potpomognuta radionica
  • diskusije i prezentacije
  • vježbe i aktivnosti
  • brošure
  • osigurani papir i olovka za bilješke
  • na kraju radionice vrijeme za analizu, pitanja i odgovore te za iznošenje bilo kakvih važnih pitanja i komentara

Kome je namijenjeno

Seminar je namijenjen svima koji rade ili surađuju s IT odjelima

Preduvjeti

Osnovno poznavanje IT terminologije

Nastavni plan

Pregledaj
  • Najbolja praksa u Service Managementu: Potreba za standardima. Dostupni standardi.
  • Uvod u pristup Service Management-u preko *životnog ciklusa: Pozadina razvoja pristupa životnog ciklusa. Business/IT prilagođavanje nasuprot business/IT integraciji.
  • Pregled strategije usluga: Dostupne strategije. Odabir strategije.
  • Pregled dizajna usluga: Principi dizajna i aktivnosti. Procesi dizajna.
  • Pregled tranzicije usluga: Principi prijenosa i aktivnosti. Procesi prijenosa.
  • Pregled upravljanja uslugama: Principi upravljanja i aktivnosti. Procesi upravljanja.
  • Pregled kontinuiranog poboljšanja usluga (CSI): CSI pokretači. Odnosi CSI-a sa ostalim dijelovima Service Managementa.

Za što te priprema?

  • ITIL Foundation certifikat, uz dodatnu pripremu