Naslovnica

MD-102: Microsoft 365 Endpoint Administrator

Tijekom treninga usvojiti ćete vještine i znanja potrebne za planiranje i postavljanje Endpointa koristeći suvremene tehnike postavljanja i implementirajući strategije ažuriranja.

Kroz trening će se predstaviti ključni elementi modernog upravljanja, pristupi zajedničkog centraliziranog upravljanja i Microsoft Intune integracija. Trening obuhvaća razvoj aplikacija, upravljanje aplikacijama temeljenim na pregledniku (engl. web-based) te ključne sigurnosne koncepte kao što su provjera autentičnosti, identitet, pristup i politika usklađenosti. Tehnologije kao što su Azure Active Directory, Azure Information Protection i Microsoft Defender for Endpoint prikazane su na razini zaštite uređaja i podataka.

Što ćete naučiti

Kome je namijenjeno

Endpoint administratorima odgovornim za implementaciju, konfiguraciju, osiguranje, upravljanje te nadzor uređaja i klijentskih aplikacija u poslovnom okruženju. Njihove dužnosti uključuju upravljanje identitetom, pristupom, politikama, ažuriranjima i aplikacijama, oni bi trebali biti dobro upućeni u radna opterećenja M365 i posjedovati opsežne vještine i iskustvo u postavljanju, konfiguriranju i održavanju sustava poput Windows 11 i novijih, kao i nonWindows uređaja. Njihova uloga naglašava usluge u oblaku u odnosu na tehnologije lokalnog (engl. on-premises) upravljanja. Endpoint administratorima koji zajedno s M365 Enterprise administratorom rade na razvoju i provedbi IT strategija usklađenima sa zahtjevima moderne organizacije.

Preduvjeti

 • Poznavanje Microsoft 365 radnih opterećenja (engl. workloads) i iskustvo u postavljanju, konfiguriranju i održavanju sustava poput Windows 11 i novijih te nonWindows uređaja.

Nastavni plan

Pregledaj
Module 1: Explore the Enterprise Desktop This module covers modern endpoint management and enterprise desktop lifecycle concepts. It teaches the stages of the lifecycle (planning, deployment, maintenance) and provides a foundation for future learning. After completing this module, students will be able to:
 • Describe the benefits of Modern Management
 • Explain the enterprise desktop life-cycle model
 • Describe considerations for planning hardware strategies
 • Describe considerations for post-deployment and retirement
Module 2: Explore Windows Editions This module covers Windows OS editions, features, and installation methods. Learners gain a deeper understanding of the available editions and corresponding installation processes. After completing this module, students will be able to:
 • Explain the differences between the different editions of Windows
 • Select the most suitable Windows device for your needs
 • Describe the minimum recommended hardware requirements for installing Windows 11
Module 4: Manage Azure Active Directory identities This module teaches how to use Azure AD effectively. You'll learn about RBAC, user roles, creating and managing users and groups, using PowerShell cmdlets, and synchronizing objects from AD DS to Azure AD. After completing this module, students will be able to:
 • Describe RBAC and user roles in Azure AD
 • Create and manage users in Azure AD
 • Create and manage groups in Azure AD
 • Use Windows PowerShell cmdlets to manage Azure AD
 • Describe how you can synchronize objects from AD DS to Azure AD
Module 5: Manage device authentication In this module, you learn about device authentication and management in Azure Active Directory. After completing this module, students will be able to:
 • Describe Azure AD join
 • Describe Azure AD join prerequisites, limitations and benefits
 • Join device to Azure AD
 • Manage devices joined to Azure AD
Module 6: Enroll devices using Microsoft Configuration Manager This module introduces students to client deployment options and some of the high-level management and monitoring options that are available using Configuration Manager. After completing this module, students will be able to:
 • Describe Microsoft Endpoint Manager
 • Understand the advantages of managing a client with Configuration Manager
 • Deploy the Configuration Manager client
 • Monitor the Configuration Manager client
 • Manage Configuration Manager devices
Module 7: Enroll devices using Microsoft Intune Students will learn how to configure and setup Intune to more easily manage Windows, Android, and iOS devices. After completing this module, students will be able to:
 • Prepare Microsoft Intune for device enrollment
 • Configure Microsoft Intune for automatic enrollment
 • Explain how to enroll Windows, Android and iOS devices in Intune
 • Explain when and how to use Intune Enrollment Manager
 • Understand how to monitor and perform remote actions on enrolled devices
Module 8: Execute device profiles Students learn about the various types of device profiles, and how to create and manage them. After completing this module, students will be able to:
 • Describe the various types of device profiles in Intune
 • Explain the difference between built-in and custom profiles
 • Create and manage profiles
Module 9: Oversee device profiles This module introduces students to monitoring profiles to ensure correct assignments and resolving conflicts when multiple profiles are applied. After completing this module, students will be able to:
 • Monitor the assignments of profiles
 • Understand how profiles are synchronized and how to manually force synchronization
 • Use PowerShell to execute and monitor scripts on devices
Module 10: Maintain user profiles Students learn about the benefits of various Windows user profiles, how to manage them, and how to facilitate profile data synchronization across multiple devices. After completing this module, students will be able to:
 • Explain the various user profile types that exist in Windows
 • Describe how a user profile works
 • Configure user profiles to conserve space
 • Explain how to deploy and configure Folder Redirection
 • Explain Enterprise State Roaming
 • Configure Enterprise State Roaming for Azure AD devices
Module 11: Execute mobile application management This module introduces Mobile Application Management (MAM). Students will learn about considerations for implementing MAM and will be introduced to the management of MAM using Intune and Configuration Manager. After completing this module, students will be able to:
 • Explain Mobile Application Management
 • Understand application considerations in MAM
 • Explain how to use Configuration Manager for MAM
 • Use Intune for MAM
 • Implement and manage MAM policies
Module 12: Deploy and update applications In this module, you'll master deploying applications using Intune, Configuration Manager, Group Policy, and Microsoft Store Apps. After completing this module, students will be able to:
 • Explain how to deploy applications using Intune and Configuration Manager
 • Learn how to deploy applications using Group Policy
 • Understand Microsoft Store Apps
 • Learn how to deploy apps using Microsoft Store Apps
 • Learn how to configure Microsoft Store Apps
Module 13: Administer endpoint applications In this module, you're introduced to managing apps on Intune managed devices. The module will then conclude with an overview of how to use IE Mode with Microsoft Edge. After completing this module, students will be able to:
 • Explain how to manage apps in Intune
 • Understand how to manage apps on non-enrolled devices
 • Understand how to deploy Microsoft 365 Apps using Intune
 • Learn how to configure and manage IE mode in Microsoft Edge
 • Learn about app inventory options in Intune
Module 14: Protect identities in Microsoft Entra ID This module introduces students to the various authentication methods used to protect identities. After completing this module, students will be able to:
 • Describe Windows Hello for Business
 • Describe Windows Hello deployment and management
 • Describe Azure AD Identity Protection
 • Describe and manage self-service password reset in Azure AD
 • Describe and manage multi-factor authentication
Module 15: Enable organizational access This module describes how clients can be configured to access organizational resources using a virtual private network (VPN). After completing this module, students will be able to:
 • Describe how you can access corporate resources
 • Describe VPN types and configuration
 • Describe Always On VPN
 • Describe how to configure Always On VPN
Module 16: Implement device compliance This module describes how to use compliance and conditional access policies to help protect access to organizational resources. After completing this module, students will be able to:
 • Describe device compliance policy
 • Deploy a device compliance policy
 • Describe conditional access
 • Create conditional access policies
Module 17: Generate inventory and compliance reports This module describes how to use Microsoft Endpoint Manager and Power BI to create compliance and custom reports. After completing this module, students will be able to:
 • Generate inventory reports and Compliance reports using Microsoft Intune
 • Report and monitor device compliance
 • Create custom reports using the Intune Data Warehouse
 • Use the Microsoft Graph API for building custom reports
Module 18: Deploy device data protection This module describes how you can use Intune to create and manage WIP policies that manage this protection. The module also covers implementing BitLocker and Encrypting File System. After completing this module, students will be able to:
 • Describe Windows Information Protection
 • Plan for Windows Information Protection usage
 • Implement and use Windows Information Protection
 • Describe the Encrypting File System (EFS)
 • Describe BitLocker
Module 19: Manage Microsoft Defender for Endpoint This module explores using Microsoft Defender for Endpoint to provide additional protection and monitor devices against threats. After completing this module, students will be able to:
 • Describe Microsoft Defender for Endpoint
 • Describe key capabilities of Microsoft Defender for Endpoint
 • Describe Microsoft Defender Application Guard
 • Describe Microsoft Defender Exploit Guard
 • Describe Windows Defender System Guard
Module 21: Manage Microsoft Defender in Windows client This module explains the built-in security features of Windows clients and how to implement them using policies. After completing this module, students will be able to:
 • Describe Windows Security capabilities
 • Describe Windows Defender Credential Guard
 • Manage Microsoft Defender Antivirus
 • Manage Windows Defender Firewall
 • Manage Windows Defender Firewall with Advanced Security
Module 21: Manage Microsoft Defender for Cloud Apps This module covers Microsoft Defender for Cloud Apps, focusing on securing sensitive data, its relevance in dynamic work settings, and effective utilization for improved security posture. After completing this module, students will be able to:
 • Describe Microsoft Defender for Cloud Apps
 • Plan for Microsoft Defender for Cloud Apps usage
 • Implement and use Microsoft Defender for Cloud Apps
Module 22: Assess deployment readiness Discusses some of the tools that you can use to perform detailed assessments of existing deployments, and describes some of the challenges that you may face. After completing this module, students will be able to:
 • Describe the guidelines for an effective enterprise desktop deployment
 • Explain how to assess the current environment
 • Describe the tools that you can use to assess your current environment
 • Describe the methods of identifying and mitigating application compatibility issues
 • Explain considerations for planning a phased rollout
Module 23: Deploy using the Microsoft Deployment Toolkit Discusses the shifts from traditional to modern management and where on-premises solutions best fit in today’s enterprise. After completing this module, students will be able to:
 • Describe the fundamentals of using images in traditional deployment methods
 • Describe the key benefits, limitations, and decisions when planning a deployment of - Windows using Microsoft Deployment Toolkit (MDT)
 • Describe how Configuration Manager builds upon MDT and how both can work in harmony
 • Explain the different options and considerations when choosing the user interaction experience during deployment, and which methods and tools support these experiences
Module 24: Deploy using Microsoft Configuration Manager This module explains the common day to day tasks that Administrators would use Configuration Manager to perform. After completing this module, students will be able to:
 • Describe the capabilities of Configuration Manager
 • Describe the key components of Configuration Manager
 • Describe how to troubleshoot Configuration Manager deployments
Module 25: Deploy Devices using Windows Autopilot Use Autopilot to deploy new hardware or refreshing an existing hardware with the organization’s desired configuration, without using the traditional imaging process. After completing this module, students will be able to:
 • Explain the benefits of modern deployment for new devices
 • Describe the process of preparing for an Autopilot deployment
 • Describe the process of registering devices in Autopilot
 • Describe the different methods and scenarios of Autopilot deployments
 • Describe how to troubleshoot common Autopilot issues
 • Describe the process of deployment using traditional methods
Module 26: Implement dynamic deployment methods Use dynamic provisioning methods such as Subscription Activation, Provisioning packages, and Azure AD join to reconfigure an existing operating system. After completing this module, students will be able to:
 • Describe how Subscription Activation works
 • Describe the benefits of Provisioning Packages
 • Explain how Windows Configuration Designer creates Provisioning Packages
 • Describe the benefits of using MDM enrollment with Azure AD join
Module 27: Plan a transition to modern endpoint management Explore considerations and review the planning of transitioning to modern management, focusing on migration and newly provisioned devices. After completing this module, students will be able to:
 • Identify usage scenarios for Azure AD join
 • Identify workloads that you can transition to Intune
 • Identify prerequisites for co-management
 • Identify considerations for transitioning to modern management
 • Plan a transition to modern management using existing technologies
 • Plan a transition to modern management using Microsoft Intune
Module 28: Manage Windows 365 This module teaches managing Microsoft's cloud-based PC management solution, Windows 365, offering personalized, secure Windows 11 experience from any device. After completing this module, students will be able to:
 • Describe the key features of Windows 365
 • Describe the Windows 365 management experience
 • Describe the Windows 365 security model
 • Describe the Windows 365 deployment options
 • Describe the Windows 365 licensing model
Module 29: Manage Azure virtual desktop Learn to manage Azure Virtual Desktop, a cloud-based VDI solution providing personalized, secure Windows 11 experiences. After completing this module, students will be able to:
 • Describe the key features of Azure Virtual Desktop
 • Describe the Azure Virtual Desktop management experience
 • Describe the Azure Virtual Desktop security model
 • Describe the Azure Virtual Desktop deployment options

Za što vas priprema?

 • Certifikacijski ispit: Exam MD-102: Endpoint Administrator
 • Certifikat: Microsoft 365 Certified: Endpoint Administrator Associate