Naslovnica

SC-200: Microsoft Security Operations Analyst

Tijekom treninga polaznici će usvojiti vještine i znanja kako umanjiti kibernetičke prijetnje što uključuje istraživanje, pronalaženje i odgovaranje na te prijetnje koristeći tehnologije kao što su Microsoft Sentinel, Microsoft Defender for Cloud i Microsoft 365 Defender.

Polaznici će na ovom treningu usvojiti vještine i znanja konfiguriranja i korištenja Microsoft Sentinela i korištenja Kusto Query Languagea (KQL) za otkrivanje, analizu i izvještavanje. Trening je namijenjen osobama koje rade sa sigurnosnim operacijama.

Što ćete naučiti

 • Objasniti kako Microsoft Defender for Endpoint i Microsoft Defender for Identity mogu sanirati rizike u vašem okruženju.
 • Upravljati Microsoft Defender for Endpoin okolinom.
 • Konfigurirati Attack Surface Reduction pravila na Windows uređajima.
 • Koristiti Microsoft Defender for Endpoint.
 • Istražiti domene i IP adrese u Microsoft Defender for Endpoint.
 • Konfigurirati postavke upozorenja u Microsoft 365 Defenderu.
 • Objasniti kako se razvija threat landscape.
 • Koristiti napredne opcije u Microsoft 365 Defenderu.
 • Upravljati incidentima u Microsoft 365 Defenderu.
 • Istražiti DLP upozorenja u Microsoft Defenderu za cloud
 • Objasniti vrste radnji koje mogu poduzeti u slučaju upravljanja unutarnjim rizikom.
 • Konfigurirati automatsko opskrbljivanje u Microsoft Defenderu za cloud
 • Sanirati upozorenja u Microsoft Defenderu za cloud
 • Konfigurirati KQL izraze.
 • Filtrirati pretraživanja na temelju vremena događaja, ozbiljnosti, domene i drugih relevantnih podataka koristeći KQL.
 • Izdvojiti podatke iz nestrukturiranih string polja koristeći KQL.
 • Upravljati Microsoft Sentinel radnim prostorom.
 • Koristiti KQL za pristup popisu za praćenje u Microsoft Sentinelu.
 • Upravljati pokazateljima prijetnji u Microsoft Sentinelu.
 • Objasniti razlike između Common Event Formata i Syslog connectora u Microsoft Sentinelu.
 • Povezati Azure Windows Virtual Machines s Microsoft Sentinelom.
 • Konfigurirati Log Analytics agenta za prikupljanje Sysmon događanja.
 • Izraditi nova analitička pravila i upite pomoću čarobnjak (engl. wizard) za analitiku.
 • Napraviti priručnik (engl. playbook) za automatizaciju odgovora na incident.
 • Koristiti upite (engl. queries) za pronalazak prijetnji.
 • Promatrati prijetnje pomoću Livestreama.

Kome je namijenjeno

Microsoft Security Operations Analyst surađuje sa stakeholderima u svrhu osiguranja i zaštite IT sustava unutar organizacije. Njihov je cilj smanjiti organizacijski rizik brzim saniranjem aktivnih napada u okruženju, savjetovanjem o poboljšanju načina zaštite od prijetnji i upućivanjem na kršenje organizacijskih politika. Odgovornosti Microsoft Security Operations Analysta su upravljanje prijetnjama, nadgledanje i odgovaranje na prijetnje korištenjem raznih sigurnosnih rješenja.

Preduvjeti

 • Osnovno razumijevanje Microsoft 365.
 • Temeljno razumijevanje Microsoft Security Complience and Identity proizvoda.
 • Razumijevanje Windows 10 sustava.
 • Poznavanje Azure usluga, posebno Azure SQL Database i Azure Storage.
 • Poznavanje Azure virtualnih strojeva i virtualnog umrežavanja.
 • Osnovno razumijevanje koncepata skriptiranja.

Nastavni plan

Pregledaj
 • Module 1: Mitigate threats using Microsoft 365 Defender
Analyze threat data across domains and rapidly remediate threats with built-in orchestration and automation in Microsoft 365 Defender. Learn about cybersecurity threats and how the new threat protection tools from Microsoft protect your organization’s users, devices, and data. Use the advanced detection and remediation of identity-based threats to protect your Azure Active Directory identities and applications from compromise. After completing this module, students will be able to:
 • Explain how the threat landscape is evolving
 • Manage incidents in Microsoft 365 Defender
 • Conduct advanced hunting in Microsoft 365 Defender
 • Investigate alerts in Microsoft 365 Defender
 • Describe the investigation and remediation features of Azure Active Directory Identity Protection
 • Explain how Cloud Discovery helps you see what's going on in your organization
 
 • Module 2: Mitigate threats using Microsoft Defender for Endpoint
Implement the Microsoft Defender for Endpoint platform to detect, investigate, and respond to advanced threats. Learn how Microsoft Defender for Endpoint can help your organization stay secure. Learn how to deploy the Microsoft Defender for Endpoint environment, including onboarding devices and configuring security. Learn how to investigate incidents and alerts using Microsoft Defender for Endpoint. Perform advanced hunting and consult with threat experts. You will also learn how to configure automation in Microsoft Defender for Endpoint by managing environmental settings. Lastly, you will learn about your environment's weaknesses by using Threat and Vulnerability Management in Microsoft Defender for Endpoint. After completing this module, students will be able to:
 • Define the capabilities of Microsoft Defender for Endpoint
 • Configure Microsoft Defender for Endpoint environment settings
 • Configure Attack Surface Reduction rules on Windows devices
 • Describe device forensics information collected by Microsoft Defender for Endpoint
 • Conduct forensics data collection using Microsoft Defender for Endpoint
 • Investigate user accounts in Microsoft Defender for Endpoint
 • Manage automation settings in Microsoft Defender for Endpoint
 • Manage indicators in Microsoft Defender for Endpoint
 • Describe Threat and Vulnerability Management in Microsoft Defender for Endpoint
 
 • Module 3: Mitigate threats using Microsoft Defender for Cloud
Use Microsoft Defender for Cloud, for Azure, hybrid cloud, and on-premises workload protection and security. Learn the purpose of Microsoft Defender for Cloud and how to enable it. You will also learn about the protections and detections provided by Microsoft Defender for Cloud for each cloud workload. Learn how you can add Microsoft Defender for Cloud capabilities to your hybrid environment. After completing this module, students will be able to:
 • Describe Microsoft Defender for Cloud features
 • Explain which workloads are protected by Microsoft Defender for Cloud
 • Explain how Microsoft Defender for Cloud protections function
 • Configure auto-provisioning in Microsoft Defender for Cloud
 • Describe manual provisioning in Microsoft Defender for Cloud
 • Connect non-Azure machines to Microsoft Defender for Cloud
 • Describe alerts in Microsoft Defender for Cloud
 • Remediate alerts in Microsoft Defender for Cloud
 • Automate responses in Microsoft Defender for Cloud
 
 • Module 4: Create queries for Microsoft Sentinel using Kusto Query Language (KQL)
  Write Kusto Query Language (KQL) statements to query log data to perform detections, analysis, and reporting in Microsoft Sentinel. This module will focus on the most used operators. The example KQL statements will showcase security related table queries. KQL is the query language used to perform analysis on data to create analytics, workbooks, and perform hunting in Microsoft Sentinel. Learn how basic KQL statement structure provides the foundation to build more complex statements. Learn how to summarize and visualize data with a KQL statement provides the foundation to build detections in Microsoft Sentinel. Learn how to use the Kusto Query Language (KQL) to manipulate string data ingested from log sources. After completing this module, students will be able to:
 • Construct KQL statements
 • Search log files for security events using KQL
 • Filter searches based on event time, severity, domain, and other relevant data using KQL
 • Summarize data using KQL statements
 • Render visualizations using KQL statements
 • Extract data from unstructured string fields using KQL
 • Extract data from structured string data using KQL
 • Create Functions using KQL
 
 • Module 5: Configure your Microsoft Sentinel environment
Get started with Microsoft Sentinel by properly configuring the Microsoft Sentinel workspace. Traditional security information and event management (SIEM) systems typically take a long time to set up and configure. They're also not necessarily designed with cloud workloads in mind. Microsoft Sentinel enables you to start getting valuable security insights from your cloud and on-premises data quickly. This module helps you get started. Learn about the architecture of Microsoft Sentinel workspaces to ensure you configure your system to meet your organization's security operations requirements. As a Security Operations Analyst, you must understand the tables, fields, and data ingested in your workspace. Learn how to query the most used data tables in Microsoft Sentinel. After completing this module, students will be able to:
 • Identify the various components and functionality of Microsoft Sentinel.
 • Identify use cases where Microsoft Sentinel would be a good solution.
 • Describe Microsoft Sentinel workspace architecture
 • Install Microsoft Sentinel workspace
 • Manage an Microsoft Sentinel workspace
 • Create a watchlist in Microsoft Sentinel
 • Use KQL to access the watchlist in Microsoft Sentinel
 • Manage threat indicators in Microsoft Sentinel
 • Use KQL to access threat indicators in Microsoft Sentinel
 
 • Module 6: Connect logs to Microsoft Sentinel
Connect data at cloud scale across all users, devices, applications, and infrastructure, both on-premises and in multiple clouds to Microsoft Sentinel. The primary approach to connect log data is using the Microsoft Sentinel provided data connectors. This module provides an overview of the available data connectors. You will get to learn about the configuration options and data provided by Microsoft Sentinel connectors for Microsoft 365 Defender. After completing this module, students will be able to:
 • Explain the use of data connectors in Microsoft Sentinel
 • Explain the Common Event Format and Syslog connector differences in Microsoft Sentinel
 • Connect Microsoft service connectors
 • Explain how connectors auto-create incidents in Microsoft Sentinel
 • Activate the Microsoft 365 Defender connector in Microsoft Sentinel
 • Connect Azure Windows Virtual Machines to Microsoft Sentinel
 • Connect non-Azure Windows hosts to Microsoft Sentinel
 • Configure Log Analytics agent to collect Sysmon events
 • Explain the Common Event Format connector deployment options in Microsoft Sentinel
 • Configure the TAXII connector in Microsoft Sentinel
 • View threat indicators in Microsoft Sentinel
 
 • Module 7: Create detections and perform investigations using Microsoft Sentinel
  Detect previously uncovered threats and rapidly remediate threats with built-in orchestration and automation in Microsoft Sentinel. You will learn how to create Microsoft Sentinel playbooks to respond to security threats. You'll investigate Microsoft Sentinel incident management, learn about Microsoft Sentinel events and entities, and discover ways to resolve incidents. You will also learn how to query, visualize, and monitor data in Microsoft Sentinel. After completing this module, students will be able to:
 • Explain the importance of Microsoft Sentinel Analytics
 • Create rules from templates
 • Manage rules with modifications.
 • Explain Microsoft Sentinel SOAR capabilities
 • Create a playbook to automate an incident response
 • Investigate and manage incident resolution
 • Explain User and Entity Behavior Analytics in Microsoft Sentinel
 • Explore entities in Microsoft Sentinel
 • Visualize security data using Microsoft Sentinel workbooks
 
 • Module 8: Perform threat hunting in Microsoft Sentinel
  In this module, you'll learn to proactively identify threat behaviors by using Microsoft Sentinel queries. You'll also learn to use bookmarks and livestream to hunt threats. You will also learn how to use notebooks in Microsoft Sentinel for advanced hunting. After completing this module, students will be able to:
 • Describe threat hunting concepts for use with Microsoft Sentinel
 • Define a threat hunting hypothesis for use in Microsoft Sentinel
 • Use queries to hunt for threats
 • Observe threats over time with livestream
 • Explore API libraries for advanced threat hunting in Microsoft Sentinel
 • Create and use notebooks in Microsoft Sentinel

Povezani certifikati

 • Certifikacijski ispit: Exam SC-200: Microsoft Security Operations Analyst
 • Certifikat: Microsoft Certified: Security Operations Analyst Associate