Naslovnica

Upravljanje projektima – povratak osnovama

Seminar o temeljnim vještinama upravljanja projektima prati osnovnu TenStepovu metodologiju Seminar o temeljnim vještinama upravljanja projektima prati osnovnu TenStepovu metodologiju.

Sagledati vrijednost metodologije i organizacije posla kao projekta. Identificirati različite projektne uloge i odgovornosti. Definirati različite aspekte projekta. Izraditi i održavati pripadajući projektni plan. Proaktivno identificirati i upravljati obuhvatom, predmetima, rizicima i komunikacijom. Identificirati odgovarajuću razinu zahtijevane kvalitete te upravljanje kvalitetom do te razine. Identificirati i prikupiti metriku kojom se vrednuje kvaliteta i sveukupna uspješnost projekta.

Što ćete naučiti

 • Seminar o temeljnim vještinama upravljanja projektima prati osnovnu TenStepovu metodologiju (Definicija posla, Razvoj projektnog plana, Upravljanje projektnim planom, Upravljanje problemima, Upravljanje obuhvatom, Upravljanje rizicima, Upravljanje dokumentacijom, Upravljanje komunikacijom, Upravljanje kvalitetom i Metrika projekta). Seminar namijenjen kako potpunim početnicima u upravljanju projektima tako i iskusnim voditeljima projekata ili linijskim rukovoditeljima koji će ovim seminarom napraviti rekapitulaciju svojeg dosadašnjeg znanja i iskustva i povezati ih sa strogom i discipliniranom praksom upravljanja projektima.
 • Predavači će po svakoj teoretskoj cjelini približiti materiju polaznicima povezujući primjere iz bogate prakse na poslovno okružje samih polaznika. Polaznici su tijekom vježbi podijeljeni u grupe te rješavaju niz studija slučaja. Dio situacija modelira se u PM softveru čime se simulira višeprojektni rad (svaka grupa obrađuje jedan projekt) i višekorisničko okružje (svaki korisnik ima svoju ulogu u projektu i svi rade istovremeno na svojim projektima). Na kraju predavač prikazuje rezultate rada na portfelju projekata polaznika iz pogleda ureda za upravljanje projektima (PMO) odn. člana uprave zamišljene tvrtke.
 • Polaznici dobivaju osobnu TenStep licencu (namijenjenu vlastitoj upotrebi) s osnovnom knjigom procesa i predložaka na hrvatskom jeziku.

Kome je namijenjeno

Seminar je namijenjen voditeljima projekata i članovima projektnih timova, njihovim nadređenim i rukovodećim strukturama koji upravljanju projektima sa strateške razine, klijentima i svim zainteresiranim strankama.

Preduvjeti

-

Nastavni plan

Pregledaj
 • Metodologije i organizacije u projektnom menadžmentu
 • Životni ciklus projekta
 • Definiranje projekta
 • Izrada projektnog plana
 • Upravljanje projektnim planom
 • Simulacija vježbi u PM softveru
 • Upravljanje predmetima u projektima
 • Upravljanje obuhvatom u projektima
 • Upravljanje rizicima u projektima
 • Upravljanje komunikacijom u projektima

Za što vas priprema?

 • PMI ili IPMA certifikacija