Naslovnica

VMware vRealize Operations: Install, Configure, Manage

Tijekom treninga polaznici će usvojiti vještine i znanja potrebne za implementaciju VMware vRealize Operations™ klastera koji ispunjava zahtjeve nadzora vaše okoline. Trening obuhvaća napredne mogućnosti kao što su prilagodba upozorenja, prikazi, izvješća i nadzorne ploče te objašnjava arhitekturu u vRealize Operations.

Osim toga, ovaj trening objašnjava praćenje aplikacija, certifikate, koncepte kapaciteta i troškova te optimizaciju radnog opterećenja u realnim slučajevima korištenja. Trening također obuhvaća rješavanje problema korištenjem Workbench-a, upozorenja i redefiniranih nadzornih ploča, opisuje kako upravljati usklađenošću i konfiguracijama te obuhvaća nekoliko paketa za upravljanje.

Što ćete naučiti

 • Nabrojati slučajeve korištenja vRealize Operations-a.
 • Identificirati značajke i prednosti vRealize Operations-a.
 • Odrediti vRealize Operations klaster koji ispunjava zahtjeve za nadzor.
 • Postaviti i konfigurirati vRealize Operations klaster.
 • Koristiti značajke sučelja za procjenu i rješavanje operativnih problema.
 • Opisati vRealize Operations certifikate.
 • Izraditi pravila koja zadovoljavaju operativne potrebe vaše poslovne okoline.
 • Prepoznati učinkovite načine za optimizaciju performansi, kapaciteta i troškova u podatkovnim centrima.
 • Riješiti i upravljati problemima pomoću Workbench-a, upozorenja i unaprijed definiranih nadzornih ploča.
 • Upravljati konfiguracijama.
 • Konfigurirati nadzor aplikacije pomoću VMware vRealize Operations Cloud Appliance™.
 • Izraditi prilagođene simptome i definicije upozorenja, izvješća i prikaze.
 • Izradite različite prilagođene nadzorne ploče pomoću platna za izradu nadzornih ploča.
 • Konfigurirati widgete i interakcije widgeta za nadzorne ploče.
 • Izraditi super metriku.
 • Postaviti korisnike i grupe korisnika za kontrolirani pristup vašoj okolini.
 • Proširiti mogućnosti vRealize Operations dodavanjem paketa za upravljanje i konfiguriranjem rješenja.
 • Pratiti zdravlje vRealize Operations klastera pomoću nadzornih ploča za samostalno nadziranje.

Kome je namijenjeno

 • Iskusni sistemskim administratora i sistemskim integratorima.
 • Konzultantima odgovornim za projektiranje, implementaciju i prilagodbu vRealize Operations-a.

Preduvjeti

 • Pohađanje VMware vSphere: Install, Configure, Manage ili minimalno šest mjeseci praktičnog iskustva s vRealize Operations.

Nastavni plan

Pregledaj
Course Introduction
 • Introduction and course logistics
 • Course objectives
Introduction to vRealize Operations
 • List the vRealize Operations use cases
 • Access the vRealize Operations User Interface (UI)
vRealize Operations Architecture
 • Identify the functions of components in a vRealize Operations node
 • Identify the types of nodes and their role in a vRealize Operations cluster
 • Outline how high availability is achieved in vRealize Operations
 • List the components required to enable Continuous Availability (CA)
Deploying vRealize Operations
 • Design and size a vRealize Operations cluster
 • Deploy a vRealize Operations node
 • Install a vRealize Operations instance
 • Describe different vRealize Operations deployment scenarios
vRealize Operations Concepts
 • Identify product UI components
 • Create and use tags to group objects
 • Use a custom group to group objects
vRealize Operations Policies and Certificate Management
 • Describe vRealize Operations certificates
 • Create policies for various types of workloads
 • Explain how policy inheritance works
Capacity Optimization
 • Define capacity planning terms
 • Explain capacity planning models
 • Assess the overall capacity of a data center and identify optimization recommendations
What-If Scenarios and Costing in vRealize Operations
 • Run what-if scenarios for adding workloads to a data center
 • Discuss the types of cost drivers in vRealize Operations
 • Assess the cost of your data center inventory
Performance Optimization
 • Introduction to performance optimization
 • Define the business and operational intentions for a data center
 • Automate the process of optimizing and balancing workloads in data centers
 • Report the results of optimization potential
Troubleshooting and Managing Configurations
 • Describe the troubleshooting workbench
 • Recognize how to troubleshoot problems by monitoring alerts
 • Use step-by-step workflows to troubleshoot different vSphere objects
 • Assess your environment’s compliance to standards
 • View the configurations of vSphere objects in your environment
Operating System and Application Monitoring
 • Describe native service discovery and application monitoring features
 • Configure application monitoring
 • Monitor operating systems and applications by using VMware vRealize® Operations Cloud Appliance™
Custom Alerts
 • Create symptom definitions
 • Create recommendations, actions, and notifications
 • Create alert definitions that monitor resource demand in hosts and VMs
 • Build and use custom views in your environment
Custom Views and Reports
 • Build and use custom views in your environment
 • Create custom reports for presenting data about your environment
Custom Dashboards
 • Create dashboards that use predefined and custom widgets
 • Configure widgets to interact with other widgets and other dashboards
 • Configure the Scoreboard widget to use a metric configuration file
 • Manage dashboards by grouping dashboards and sharing dashboards with users
Super Metrics
 • Recognize different types of super metrics
 • Create super metrics and associate them with objects
 • Enable super metrics in policies
User Access Control
 • Recognize how users are authorized to access objects
 • Determine privilege priorities when a user has multiple privileges
 • Import users and user groups from an LDAP source
Extending and managing a vRealize Operations Deployment
 • Identify available management packs in the VMware Marketplace™
 • Monitor the health of a vRealize Operations cluster
 • Generate a support bundle
 • View vRealize Operations logs and audit reports
 • Perform vRealize Operations cluster management tasks