Tražite novu karijeru?

Pogledajte 10 najvažnijih IT vještina za 2020. godinu!

Saznaj više

Nastave uz stalnu fizičku prisutnost predavača, ali uz upotrebu gotovih snimljenih video materijala. Polaznici samostalno savladavaju teoretski i pokazni dio (demonstracije) lekcije pomoću gotovih, snimljenih video materijala. Predavač je cijelo vrijeme u učionici, na raspolaganju za dodatna pojašnjenja, odgovaranje na pitanja i podršku za vrijeme samostalnog izvođenja vježbi. Algebra uz službene nastavne materijale za najpopularnije naslove, svojim polaznicima nudi video materijale na hrvatskom jeziku na korištenje tijekom trajanja treninga.

SMART seminari: