Virtualizacija omogućava pokretanje više virtualnih mašina na jednom fizičkom računalu uz dijeljenje resursa tog jednog računala u različitim okruženjima. Svaka virtualna mašina može pogoniti različiti operativni sustav i različite aplikacije na istom fizičkom računalu.

Unaprijedite svoje poslovanje virtualizacijom

Virtualizacija dramatično poboljšava efikasnost i dostupnost resursa i poslovnih aplikacija u organizaciji. Interni hardverski resursi nisu u potpunosti iskorišteni u modelu “jedan server, jedna aplikacija” i IT administratori provode previše vremena u održavanju servera umjesto na poboljšanja infrastrukture i IT usluga. Virtualna infrastruktura isporučuje resurse, aplikacije, pa čak i servere, kada i gdje su potrebni. Upotrebom virtualne infrastrukture, korisnici tipično štede 50-70% na ukupnim IT troškovima konsolidacijom raspoloživih resursa i isporukom visokodostupnih strojeva. Primjenom virtualne infrastrukture ostvaruju se konkretni rezultati, npr:

 • 60-80% stopa iskorištenja za x86 servere (porast sa 5-15% u odnosu na nevirtualizirana računala)
 • smanjenje troškova više od 3.000 USD godišnje po svakom virtualiziranom opterećenju
 • mogućnost snabdjevanja nove poslovne aplikacije u minutama umjesto u danima ili mjesecima
 • 85% poboljšanje u vremenu povrata sustava u funkciju zbog neplaniranog downtimea

Najpopularniji VMware seminari

VMware seminari se izvode u 3 službena, ponešto različita formata:

a) tradicionalni – klasična izvedba nastave kakvu svi poznajemo. Predavač u živo izlaže gradivo, demonstrira korištenje alata, odgovara na pitanja polaznika i daje podršku za vrijeme samostalnog izvođenja vježbi.

b) hibridni – moderniji format izvođenja nastave uz stalnu fizičku prisutnost predavača, ali uz upotrebu gotovih snimljenih video materijala. Polaznici samostalno savladavaju teoretski i pokazni dio (demonstracije) lekcije pomoću gotovih, snimljenih video materijala. Predavač je cijelo vrijeme u učionici, na raspolaganju za dodatna pojašnjenja, odgovaranje na pitanja i podršku za vrijeme samostalnog izvođenja vježbi. Algebra uz službene VMware materijale za najpopularnije naslove, svojim polaznicima nudi video materijale na hrvatskom jeziku na korištenje tijekom trajanja treninga.

c) online u živo – edukacija ne poznaje granice uz pomoć tehnologije. Klasična ili hibridna nastava iz učionice prenosi se online u živo i online polaznici bez umanjenja kvalitete prate teoretska izlaganja i demonstracije predavača, postavljaju pitanja kroz instant poruke ili glasovno, sudjeluju u diskusijama s drugim polaznicima u učionici i online te pomoću remote lab-a udaljeno pristupaju na okolinu za izvođenje službenih vježbi.

VMware vSphere v6.7: Install, Configure, Manage

Ovaj petodnevni seminar sastoji se od intenzivnih praktičnih (eng. hands-on) vježbi čiji je fokus na instalaciji, konfiguriranju i upravljanju VMware vSphere® 6.7 okolinom, što uključuje VMware ESXi™ 6.7 i VMware vCenter Server® 6.7. Polaznici koji će pohađati ovaj seminar bit će pripremljeni za administriranje vSphere infrastrukture u organizacijama svih veličina. Ovaj seminar predstavlja temelj za daljnje upoznavanje s većinom drugih VMware tehnologija u softverski definiranom (eng. software-defined) podatkovnom centru.

Također, seminar priprema polaznike za polaganje certifikacijskog ispita 2V0-621, koji je jedan od preduvjeta za stjecanje certifikata VMware Certified Professional 6 – Data Center Virtualization (VCP6-DCV).

Prijavite se

Vmware vSphere v6.7: Optimize and Scale

Kroz ovaj petodnevni praktični seminar polaznici će dobiti napredna znanja i vještine za konfiguriranje i održavanje visoko dostupne i skalabilne virtualne infrastrukture. Kroz kombinaciju predavanja i praktičnih vježbi polaznici će konfigurirati i optimizirati VMware vSphere® 6.7 značajke s kojima će stvoriti temelj za skalabilnu infrastrukturu, te će diskutirati o tome gdje i kada te značajke ima najviše smisla iskoristiti. Polaznici koji će pohađati ovaj seminar produbit će svoje znanje i razumijevanje vSphere okruženja te kako napredne značajke tog okruženja mogu pogodovati poslovanju organizacije.

Ovaj seminar namijenjen je iskusnim IT administratorima, inženjerima i integratorima. Dodatno, seminar služi i kao priprema za certifikacijski ispit 2V0-621, koji je jedan od preduvjeta za stjecanje certifikata VMware Certified Professional 6 – Data Center Virtualization (VCP6-DCV).

Prijavite se

VMware vSphere Troubleshooting Workshop

Ovaj petodnevni praktični seminar polaznicima daje napredna znanja, vještine i mogućnosti za stjecanje kompetencija za troubleshooting VMware vSphere® 6.x okruženje. Seminar nadograđuje vještine i kompetencije u korištenju sučelja komandne linije, VMware vSphere® Web Client, VMware vRealize® Log lnsight™, i drugih alata za analizu i rješavanje problema.

Po završetku ovog seminara polaznici će naučiti:

 • Use vSphere Web Client, the command-line interface, and logs to diagnose and resolve problems in the vSphere environment
 • Introduce troubleshooting principles and procedures
 • Troubleshoot networking problems and recover from these problems
 • Analyze storage failure scenarios and resolve the problems
 • Troubleshoot vSphere cluster failure scenarios and analyze possible causes
 • Diagnose common VMware vSphere® High Availability problems and provide solutions
 • Troubleshoot problems related to virtual machine migration (VMware vSphere® vMotion®) and improve resource use (VMware vSphere® Distributed Resource Scheduler™)
 • Troubleshoot VMware vCenter Server® problems
 • Identify VMware ESXi™ host problems, analyze failure scenarios, and correct them
 • Troubleshoot faulty virtual machines, including installation problems, snapshot problems, connection problems, and more

Prijavite se

VMware vSphere Design Workshop V6.5

Ovaj 3-dnevni seminar pruža znanja i vještine potrebne za dizajniranje VMware vSphere® 6.5 virtualne infrastrukture. Slijedi se pristup u dizajniranju virtualizacijskog rješenja koji dokazano osigurava dostupnost, upravljivost, performanse, mogućnost oporavka, i sigurnost, i koji koristi VMware najbolje prakse. Ovaj tečaj raspravlja o prednostima i rizicima raspoloživih dizajnerskih alternativa te pruža informacije koje će poduprijeti donošenje odluka o dizajnu zvuka. Ovisno o primjeru koji dobijete, vježbate svoje vještine dizajna radeći s kolegama na projektu.

Po završetku ovog seminara polaznici će naučiti:

 • Procijeniti zahtjeve za poslovanjem i aplikacijama u trenutnom okruženju
 • Primijeniti framework na dizajnu
 • Analizirati odabir dizajna i preporuke najbolje prakse
 • Izraditi dizajn koji osigurava dostupnost, upravljivost, performanse, oporavak i sigurnost
 • Osmisliti osnovnu infrastrukturu upravljanja za poduzeće
 • Izradite virtualni podatkovni centar za poduzeće
 • Izraditi računalnu infrastrukturu za poduzeće
 • Projektirati infrastrukture za pohranu i umrežavanje za poduzeće
 • Dizajnirati virtualne strojeve za pokretanje aplikacija u infrastrukturi vSphere
 • Dizajnirati značajke sigurnosti, upravljanja i oporavka za poduzeće

Prijavite se

VMware Site Recovery Manager: Install, Configure, Manage

Ovaj dvodnevni praktični seminar daje iskusnim VMware vSphere® administratorima znanja za instalaciju, podešavanje i upravljanje s VMware Site Recovery Manager™ 6.1. Seminar također demonstrira kako pisati i testirati disaster recovery planove koji koriste Site Recovery Manager.

Po završetku ovog seminara polaznici će naučiti:

 • Objasniti komponente Site Recovery Manager arhitekture
 • Instalirati Site Recovery Manager softver
 • Opisati principe disaster recovery topologije koja se koristi s Site Recovery Manager
 • Konfigurirati inventory i resource mappings
 • Opisati opcije replikacije storage-a koje se koriste u Site Recovery Manager
 • Opisati VMware vSphere® Replication™ funkcionalnost
 • Opisati vSphere Replication arhitekturu
 • Postaviti i konfigurirati vSphere Replication za korištenje sa Site Recovery Manager
 • Kreirati Site Recovery Manager zaštitne grupe s vSphere Replication
 • Kreirati, prilagoditi, izvršiti, testirati, i ukloniti recovery plan
 • Izvesti planiranu migraciju

Prijavite se

VMware vCenter Configuration Manager: Install, Configure, Manage

Ovaj praktični tečaj usmjeren je na instalaciju, konfiguriranje i upravljanje VMware vCenter Configuration Manager ™ 5.7. Tečaj je izgrađen na VMware ESXi ™ i VMware vCenter Server ™. Ovaj tečaj pruža vam znanje i vještine za instaliranje i konfiguriranje vCenter Configuration Manager, navigaciju korisničkim sučeljem, upravljanje usklađenosti i obavljanje administrativnih i konfiguracijskih zadataka protiv vaše infrastrukture.

Po završetku ovog seminara polaznici će naučiti:

 • Instalirati vCenter Configuration Manager
 • Konfigurirati vCenter Configuration Manager za korištenje s ovim virtualnim strojevima i uslugama:
 • Windows, UNIX, Linux i Mac OS X virtualni strojevi
 • Usluge direktorija u Active Directoryu
 • sustavi vCenter Server i ESXi hostovi
 • Koristiti vCenter Configuration Manager za pristup, primijenili alate za usklađivanje koji pokrivaju široki spektar standarda, uključujući sigurnosne najbolje primjere iz prakse, smjernice dobavljačima za stvrdnjavanje i zakonske ovlasti
 • Upotrijebiti vCenter Configuration Manager za izradu osnova za konfiguraciju i procjenu upravljanja sustavom prema tim osnovama
 • Koristiti vCenter Configuration Manager za ispravljanje sustava koji nisu u skladu
 • Upotrijebiti vCenter Configuration Manager za automatsko upravljanje i implementaciju software patch-eva

Prijavite se

VMware vRealize Operations: Install, Configure, Manage

Ovaj dvodnevni hands-on praktični trening pruža iskusnim VMware vSphere administratorima napredna znanja za instalaciju, konfiguraciju i upravljanje VMware vCenter Site Recovery Manager 5.1 okruženjem. Radionica također pruža vSphere administratorima znanja potrebna za za podršku u pisanju i testiranju disaster recovery planova koji koriste SRM.

Ovaj trening ne predstavlja preduvjet za stjecanje VMware certifikata, ali sadržaj tečaja predstavlja podskup znanja testiranih u VMware Certified Design Expert testiranju.

Trening također predstavlja preduvjet za stjecanje Business Continuity kompetencije za VMware partnerske tvrtke.

Na kraju seminara polaznici trebaju razumjeti i svladati kako:

 • Instalirati SRM 5.1
 • Razumjeti opcije replikacije storage-a
 • Postavljati i konfigurirati VMware vSphere Replication (VR)
 • Podešavati inventar i mapiranje resursa
 • Graditi zaštitne grupe temeljene na VR
 • Kreirati, uređivati, izvršavati i testirati recovery planove
 • Izvoditi planiranu migraciju
 • Izvoditi reprotect i failback

Prijavite se

VMware vRealize Automation: Install, Configure, Manage

Tijekom ovog petodnevnog seminara fokusirat ćete se na instaliranje, konfiguriranje i upravljanje s VMware vRealize® Automation™. Naučit ćete o konfiguraciji i korištenju platforme vRealize Automation, uključujući samoposluživanje i stvaranje kataloga usluga koje uključuju unaprijed definirane virtualne strojeve, komponente softvera i on-demand VMware NSX® mreže. Ovaj tečaj obuhvaća i povezivanje vRealize Automation sučelja s drugim sustavima, koristeći VMware vRealize® Orchestrator ™ za iskorištavanje tijeka rada i stvaranja ciklusa odobravanja i upravljanja životnim ciklusima strojeva radi očuvanja resursa. Dodatno, bolje ćete razumjeti i znati kako postići prednosti automatizacije kao komponente softverski definiranog podatkovnog centra.

Po završetku ovog seminara polaznici će naučiti:

 • opisati arhitekturu vRealize Automation i korisitit slučajeve
 • instalirajte i konfigurirajte vRealize Automation
 • upravljati entitetima vRealize Automation na VMware i virtualnim, cloud i fizičkim infrastrukturama treće strane
 • konfigurirati i upravljati katalozima i nacrtima
 • konfigurirati i upravljati poslovnim grupama i rezervama za izračunavanje resursa na VMwareu, Microsoftu, Amazonu i drugim platformama
 • koristiti samoposlužni portal za traženje i upravljanje strojevima u skladu s odobrenjem vRealize Automation i politikama upravljanja
 • objasniti proširivost vRealize Automation-a i njegov tijeka rada
 • Upravljati i pratiti strojeve i obnavljanje resursa

Prijavite se

VMware vSAN Deploy and Manage

U ovom trodnevnom tečaju usredotočit ćete se na implementaciju i upravljanje programski definiranih rješenja za pohranu pomoću VMware vSAN ™ 6.6. Naučit ćete kako vSAN funkcionira kao važna komponenta u VMware programski definiranom podatkovnom centru. Steći ćete praktično iskustvo s vSAN konceptima po završetku praktičnih laboratorijskih vježbi.

Po završetku ovog seminara polaznici će naučiti:

 • Opisati vSAN arhitekturu
 • Utvrditi vSAN značajke i koristiti slučajeve
 • Konfigurirati komponente umrežavanja vSAN-a
 • Konfigurirati vSAN klastere
 • Implementirati virtualne strojeve na vSAN datastoreu
 • Konfigurirati pravila pohrane virtualnog stroja
 • Izvršavati tekuće zadatke upravljanja vSAN-om
 • Navesti zadatke za nadogradnju na vSAN 6.6
 • Konfiguriranje vSAN enkripcije
 • Kontrolirati zadatke vSAN resynchronizacije
 • Stvoriti i upravljati ugniježđivanim domenama kvara
 • Koristiti vSAN zdravstvenu službu za praćenje zdravlja i performansi
 • Konfigurirati rastegnuti klaster i promatrati scenarije pogrešaka
 • Opisati vSAN interoperabilnost s VMware vSphere® značajkama i ostalim proizvodima
 • Planirati i dizajnirati vSAN klaster

Prijavite se