Pregled seminara

Ovaj praktični tečaj usmjeren je na instalaciju, konfiguriranje i upravljanje VMware vCenter Configuration Manager ™ 5.7. Tečaj je izgrađen na VMware ESXi ™ i VMware vCenter Server ™. Ovaj tečaj pruža vam znanje i vještine za instaliranje i konfiguriranje vCenter Configuration Manager, navigaciju korisničkim sučeljem, upravljanje usklađenosti i obavljanje administrativnih i konfiguracijskih zadataka protiv vaše infrastrukture.

Ciljana publika

 • Administratori virtualne infrastrukture
 • IT menadžeri

Trajanje seminara

 • 24 sati
 • 3 dana

Ciljevi seminara

Po završetku ovog seminara polaznici će naučiti:

 • Instalirati vCenter Configuration Manager
 • Konfigurirati vCenter Configuration Manager za korištenje s ovim virtualnim strojevima i uslugama:
 • Windows, UNIX, Linux i Mac OS X virtualni strojevi
 • Usluge direktorija u Active Directoryu
 • sustavi vCenter Server i ESXi hostovi
 • Koristiti vCenter Configuration Manager za pristup, primijenili alate za usklađivanje koji pokrivaju široki spektar standarda, uključujući sigurnosne najbolje primjere iz prakse, smjernice dobavljačima za stvrdnjavanje i zakonske ovlasti
 • Upotrijebiti vCenter Configuration Manager za izradu osnova za konfiguraciju i procjenu upravljanja sustavom prema tim osnovama
 • Koristiti vCenter Configuration Manager za ispravljanje sustava koji nisu u skladu
 • Upotrijebiti vCenter Configuration Manager za automatsko upravljanje i implementaciju software patch-eva

 

Preduvjeti

Iskustvo u obavljanju osnovnih administrativnih zadataka na ESXi hostovima, vCenter Server-u i virtualnim strojevima putem VMware vSphere® Web Client-a

Načini održavanja seminara:

 • U učionici
 • Live Online
 • Onsite

Sadržaj seminara

1 Course Introduction

 • Introductions and course logistics
 • Course objectives

2 Introduction to vCenter Configuration Manager

 • Describe the VMware vCenter™ Operations Management Suite™
 • Describe vCenter Operations Manager integration with vCenter Configuration Manager
 • Describe the architecture and main components of vCenter Configuration Manager
 • Describe how vCenter Configuration Manager can be used to manage configuration, compliance, and change management
 • Describe the CARMA methodology

3 Using the vCenter Configuration Manager User Interface

 • Describe the parts of the vCenter Configuration Manager interface
 • Use the vCenter Configuration Manager toolbar
 • Use the vCenter Configuration Manager machine group selector
 • Use the vCenter Configuration Manager data grid toolbar
 • Use the vCenter Configuration Manager data grid or summary report
 • Use the vCenter Configuration Manager navigation sliders

4 Managing Windows Machines

 • Verify domains and network authority
 • Run the discovery process
 • License machines and install vCenter Configuration Manager agents
 • Manage Windows data in the lower console
 • Create and modify Windows machine groups

5 Managing UNIX, Linux, and Mac OS X Machines

 • Configure the installation delegate machine
 • Discover UNIX, Linux, and Mac OS X machines
 • Manually add UNIX, Linux, and Mac OS X machines
 • License and install the agent
 • Collect data from UNIX, Linux, and Mac OS X machines
 • Manage UNIX, Linux, and Mac OS X data in the lower console
 • Create and modify UNIX, Linux, and Mac OS X machine groups

6 Managing the Virtual Environment

 • Configure the managing agent machine
 • Add and configure vCenter Server systems in vCenter Configuration Manager
 • Collect data from vCenter Server systems
 • Manage vCenter Server system and ESXi host data in the upper console
 • Add and configure VMware vCloud® Networking and Security
 • App™ systems in vCenter Configuration Manager
 • Collect data from vCloud Networking and Security App systems
 • Manage vCloud Networking and Security App system data
 • Use the virtual environment dashboards and change log

7 Managing Active Directory

 • Configure vCenter Configuration Manager for AD
 • Collect AD data
 • Examine AD data

8 Managing Compliance

 • Describe the compliance process and components
 • Use compliance templates
 • Use the Compliance Content wizard
 • Configure vCenter Configuration Manager rule groups
 • Configure vCenter Configuration Manager rules
 • Configure vCenter Configuration Manager filters
 • Configure vCenter Configuration Manager exceptions
 • Configure vCenter Configuration Manager machine group compliance templates
 • Resolve noncompliance
 • Manage compliance alerts
 • Run AD compliance

9 Patch Management

 • Describe the Windows patch assessment and deployment process
 • Complete manual patching of Windows machines
 • Configure event-driven automatic patching
 • Configure scheduled automatic patching
 • Describe the Linux and UNIX patch assessment and deployment process

10 Creating Custom Reports

 • Describe as-is reports
 • Use the vCenter Configuration Manager report wizard
 • Report scheduling

11 Managing vCenter Configuration Manager Security Roles

 • Describe VCM security roles
 • Configure VCM access for AD users and groups

12 Customizing and Managing vCenter Configuration Manager

 • Create custom collection filters
 • Describe administration settings that affect vCenter Configuration Manager performance
 • Describe and use the Import Export command line (for backup)
 • Describe and use Debug Event Viewer

13 Installing vCenter Configuration Manager

 • Describe single-tier, two-tier, and three-tier installations.
 • Describe vCenter Configuration Manager installation prerequisites
 • Describe the difference between the vCenter Configuration Manager typical installation and the vCenter Configuration Manager advanced installation

Rezerviraj svoje mjesto u učionici

 • Saznaj cijenu u svom Algebra centru:

  Rezerviraj mjesto u učionici

 • 40 sati nastave
 • Nastavni materijal uključen u cijenu edukacije