Pregled seminara

Tijekom ovog petodnevnog seminara fokusirat ćete se na instaliranje, konfiguriranje i upravljanje s VMware vRealize® Automation™. Naučit ćete o konfiguraciji i korištenju platforme vRealize Automation, uključujući samoposluživanje i stvaranje kataloga usluga koje uključuju unaprijed definirane virtualne strojeve, komponente softvera i on-demand VMware NSX® mreže. Ovaj tečaj obuhvaća i povezivanje vRealize Automation sučelja s drugim sustavima, koristeći VMware vRealize® Orchestrator ™ za iskorištavanje tijeka rada i stvaranja ciklusa odobravanja i upravljanja životnim ciklusima strojeva radi očuvanja resursa. Dodatno, bolje ćete razumjeti i znati kako postići prednosti automatizacije kao komponente softverski definiranog podatkovnog centra.

Ciljana publika

Iskusni administratori sustava i integratori sustava odgovorni za projektiranje i implementaciju vRealize Automation-a.

Trajanje seminara

 • 40 sati
 • 5 dana

Ciljevi seminara

Po završetku ovog seminara polaznici će naučiti:

 • opisati arhitekturu vRealize Automation i korisitit slučajeve
 • instalirajte i konfigurirajte vRealize Automation
 • upravljati entitetima vRealize Automation na VMware i virtualnim, cloud i fizičkim infrastrukturama treće strane
 • konfigurirati i upravljati katalozima i nacrtima
 • konfigurirati i upravljati poslovnim grupama i rezervama za izračunavanje resursa na VMwareu, Microsoftu, Amazonu i drugim platformama
 • koristiti samoposlužni portal za traženje i upravljanje strojevima u skladu s odobrenjem vRealize Automation i politikama upravljanja
 • objasniti proširivost vRealize Automation-a i njegov tijeka rada
 • Upravljati i pratiti strojeve i obnavljanje resursa

Preduvjeti

Ovaj tečaj zahtijeva završetak sljedećeg tečaja:

Iskustvo s radom na naredbenom retku je korisno.

Pretpostavlja se da polaznik može izvesti sljedeće zadatke bez asistencije i uputa:

 • Instalirati i konfigurirati VMware ESX®/VMware ESXi™
 • instalirati VMware vCenter Server®
 • stvoriti vCenter Server objekte, poput podatkovinih centara i foldera
 • Stvoriti i upravljati ulogama i dozvolama vCenter Server-a
 • Stvoriti i izmjeniti standardnu sklopku
 • Izraditi i izmijeniti distribuiranu sklopku
 • Spojiti ESX / ESXi host na NAS, iSCSI ili na Fibre Channel storage
 • Izraditi VMware vSphere® VMFS podatkovni sadržaj
 • Omogućiti VMware vSphere vMotion® na ESX / ESXi hostu
 • Koristiti čarobnjak ili predložak za stvaranje virtualnog stroja
 • Izmijeniti hardver virtualnog stroja
 • Migrirati virtualni stroj s vSphere vMotionom
 • Migrirati virtualni stroj pomoću VMware vSphere® Storage vMotion®
 • Konfigurirati i upravljati VMware vSphere® Distributed Resource Scheduler ™ klasterom s bazama resursa
 • Konfigurirati i upravljati s VMware vSphere® High Availability klasterom

Ako niste u mogućnosti izvršiti sve te zadatke, preporučujemo da završite jedan od preduvjeta prije upisa u VMware vRealize Automation: Install, Configure, Manage

Načini održavanja seminara:

 • U učionici
 • Live Online

Sadržaj seminara

1 Course Introduction

 • Introductions and course logistics
 • Course objectives

2 vRealize Automation Overview and

Architecture

 • Describe the software-defined data center
 • Explain the purpose of vRealize Automation
 • Explain the concepts of vRealize Automation administration and self-service provisioning
 • Describe where vRealize Automation fits in the VMware product line
 • Discuss use cases for vRealize Automation
 • Identify the components of a vRealize Automation simple deployment
 • Identify the components of a vRealize Automation enterprise deployment
 • Identify the component design options for vRealize Automation
 • Identify how vRealize Automation integrates with other VMware products

3 Authentication, Fabric, and Tenants

 • Describe identity management in vRealize Automation
 • Identify the authentication methods available in vRealize Automation
 • Identify the appropriate roles for specific tasks in vRealize Automation Create tenants
 • Explain multitenant leading practices
 • Define relationships between vRealize Automation entities
 • Identify and configure vRealize Automation endpoints
 • Identify how vRealize Automation discovers compute resources
 • Identify fabric groups, business groups, and reservations
 • Create and manage reservations for compute resources

4 Converged Blueprints and Catalog  

Managements

 • Define blueprints
 • Identify the process and options for configuring a blueprint
 • Create a blueprint with a single virtual machine
 • Create a blueprint with multiple virtual machines
 • Identify the role of the service catalog
 • Define catalog items
 • Use entitlements to manage catalog items

5 Consuming Catalog Services

 • Request a single-machine service
 • Monitor the service provisioning status
 • Reconfigure a provisioned machine
 • Manage snapshots
 • Identify roles involved in creating approval policies
 • Identify approval policy level
 • Identify approval phases
 • Create and apply approval policies for catalog items
 • Use custom properties to modify the provisioning process
 • Use property groups to group sets of custom properties
 • Use the property dictionary to modify the provisioning process

6 Integrating VMware NSX

 • Understand VMware NSX capabilities
 • Describe the VMware NSX components that vRealize Automation uses
 • Describe the benefits of VMware NSX integration with vRealize Automation
 • Integrate vRealize Automation and VMware NSX
 • Use VMware NSX elements in vRealize Automation blueprints

7 Application Authoring

 • Understand the lifecycle of a vRealize Automation Application deployment
 • Author an application blueprint
 • Deploy an application blueprint from the service catalog

8 Monitoring and Reclamation

 • Identify how to monitor resource use
 • Demonstrate how to reclaim resources
 • Demonstrate how to manage machine leases
 • Monitor system events

9 vRealize Automation Extensibility

 • Identify the vRealize Automation extensibility tools
 • Identify the vRealize Automation extensibility use cases
 • Use vRealize CloudClient to export a blueprint
 • Use vRealize Orchestrator
 • Use vRealize Orchestrator plug-ins for external integration
 • Describe anything-as-a-service (XaaS) components
 • Create an XaaS blueprint
 • Describe how the event broker service enhances extensibility
 • Identify the appropriate subscription types and options for a subscription
 • Describe the two event broker event types
 • Identify the three event broker phases
 • Illustrate the master workflow
 • Describe the necessary requirements for passing custom properties to workflows
 • Explain how the event broker helps with day 2 operations

10 vRealize Automation Installation

 • Explain the vRealize Automation installation prerequisites
 • Describe the vRealize Automation installation procedure
 • Perform a vRealize Automation appliance deployment
 • Configure the vRealize Automation appliance

Rezerviraj svoje mjesto u učionici

 • Saznaj cijenu u svom Algebra centru:

  Rezerviraj mjesto u učionici

 • 40 sati nastave
 • Nastavni materijal uključen u cijenu edukacije