Analiza troškova i koristi / Cost benefit analiza i studija izvodljivosti

a

Radionica: Pripreme i provedbe EU projekata ruralnog razvoja

a

Voditelj pripreme i provedbe EU projekata ruralnog razvoja

a

Voditelj izrade i provedbe projekata financiranih iz EU fondova

a