Osnovne digitalne vještine za djelatnike odgojno-obrazovnih ustanova – Kratke pripreme i polaganje 4 ispita za ECDL početnu diplomu

a

Pripremni seminar za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova zaštite od požara

a