Naslovnica

CCNA Security akademija

  • 22 godine s vama
  • 500 predavača i suradnika
  • 15.000 polaznika godišnje
  • 300.000 održanih edukacija

Za pouzdan rad i sigurnost podataka, računalo i računalnu mrežu moramo smišljeno i učinkovito zaštititi od neovlaštenih pristupa.

Program CCNA Security dat će vam znanja i vještine u dizajniranju i primjeni sigurnosnih rješenja, koja će smanjiti ranjivost računalne mreže i umanjiti rizik prekida rada zbog sigurnosnih incidenata.

Program je namijenjen polaznicima koji se nakon CCNA Akademije žele usavršiti u poslovima vezanim uz sigurnost računalnih mreža.

Poseban naglasak je na osmišljavanju i provođenju sigurnosne politike, sigurnosnim tehnologijama, proizvodima i rješenjima. Polaznici svladavaju znanja projektiranja, instalacije, konfiguracije i održavanja usmjerivača i vatrozida u gradnji virtualnih privatnih mreža, primjeni sustava za provjeru identiteta i detekciji provala.

Program je temeljen na novom nastavnom planu i obuhvaća 70 školskih sati (nastava u učionici, laboratorijske vježbe, e-learning). Termini predavanja su prilagođeni i poslovnim korisnicima (održavanje nastave u jutarnjim, večernjim i vikend terminima), a cijeli program traje od jednog do dva mjeseca ovisno o odabranom tempu nastave.

Organizacija nastave

Nastavni program provodi se kroz predavanja, samostalne praktične vježbe na Cisco mrežnoj opremi uz podršku predavača, uporabom multimedijalnih sadržaja dostupnih putem interneta, online ispita, praćenja napretka polaznika i pripreme za međunarodnu certifikaciju. Nastavni materijal razvijen je u suradnji s pedagozima i namijenjen je osobama starijim od 16 godina.

Primjena različitih načina poučavanja uporabom tehnologije (simulacije, animacije, praktične vježbe na opremi i predavanja) osigurava veću prilagodljivost polaznicima različitih razina predznanja, dinamike i stilova učenja.

Polaznici mogu samostalno učiti i sami izabrati brzinu rada. Uloga predavača je više uloga mentora koji prati i pomaže polaznicima u svladavanju gradiva. Program se sastoji od 80% općenitog gradiva o mrežnim tehnologijama, dok je 20% gradiva specifično za Cisco mrežnu opremu. Sav nastavni materijal je na engleskom jeziku, dok se laboratorijske vježbe i konzultacije odvijaju na hrvatskom jeziku.

Laboratorijske vježbe

Programi Cisco akademije mrežnih tehnologija nude gotove vježbe koje se izvode u standardnom laboratoriju sa Cisco mrežnom opremom. Upute za vježbe omogućuju samostalan rad polaznika, odnosno instruktor ih može modifi cirati prema vlastitom nahođenju i potrebama. Predviđeno trajanje programa Cisco mrežne akademije ne omogućava provedbu svih laboratorijskih vježbi pa instruktor treba odabrati one koje najviše odgovaraju polaznicima (Cisco daje prijedlog koje su najvažnije vježbe koje bi trebalo odraditi). Napredniji polaznici mogu sami isprobati i veliki niz dodatnih vježbi.

Iskustvo

Do danas smo održali preko 300.000 seminara i kolegija, a 120.000 dragih prijatelja nam je poklonilo povjerenje. Pridružite im se.

Moderna metodologija

Kada završite program obrazovanja koji ste izabrali, bit ćete spremni za stvarni svijet.
Mijenjamo se i usavršavamo u skladu sa svjetskim trendovima.

Odlični uvjeti za rad

Udobno se smjestite u neku od naših 100 modernih učionica, opremljenih sa 1100 računala.

Individualni pristup

Nećemo dopustiti da se utopite u mnoštvu. Vaš uspjeh i budućnost su nam važni.

Što ćete naučiti?

Projektirati sigurnosne aspekte računalne mreže
Prepoznavati prijetnje sustavu i otkrivati sigurnosne propuste
Otklanjati sigurnosne nedostatke
Na raspolaganju imate vrhunski opremljen Cisco laboratorij
Termini nastave posebno prilagođeni i zaposlenima (večernji i vikend termini)
Uvjet za upis na CCNA Security program su položen CCNA ispit, ili barem odslušana CCNA akademija
Po završetku programa, uz završenu CCNA akademiju – upis zvanja “Specijalist za sigurnost računalnih mreža” u radnu knjižicu

Ispiti i certifikacija

Tijekom trajanja programa polaznici polažu više ispita kojima se vrednuje napredak, a na kraju polažu završni ispit. Ispiti su na engleskom jeziku i polažu se na Ciscovoj web stranici. Predavači mogu s polaznicima analizirati pogreške na ispitu te usporediti rezultate polaznika na ispitu s prosjekom svih Cisco mrežnih akademija u svijetu.

Po završetku predavanja i završnog ispita, polaznici mogu pristupiti polaganju certifikacijskog, CCNA Security ispita: 640-553 Implementing Cisco IOS Network Security (IINS). Ispit se polaže u VUE ispitnom centru AlgebrePolaganje ispita nije uključeno u cijenu CCNA Security akademije.

Program CCNA Security je verificiran od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, čime se zvanje “ Specijalist za sigurnost računalnih mreža” upisuje u radnu knjižicu. Pravo upisa zvanja u radnu knjižicu imaju osobe sa završenom CCNA akademijom i minimalno završenom 3-godišnjom srednjom školom.

Seminari

Program traje 70 školskih sati. Ukupna satnica se odnosi na 50 školskih sati predavanja i vježbi u učionici/laboratoriju, te 20 školskih sati samostalnog učenja kroz online materijale, online ispite, odradu vježbi na simulatoru i pristup mrežnoj opremi putem NetLaba.

Na programe obrazovanja Učilišta Algebra primijenjuju se različiti minimalni uvjeti upisa.