Naslovnica

Paket: Voditelj programa i projekta regionalnog i lokalnog razvoja + izrada Strategije lokalnog razvoja

  • 22 godine s vama
  • 500 predavača i suradnika
  • 15.000 polaznika godišnje
  • 300.000 održanih edukacija

U suradnji s konzultantskom kućom WYG savjetovanje d.o.o. nudimo paket koji osigurava izradu Strategije razvoja, pripremu minimalno 4 projekta za financiranje iz EU fondova te edukaciju i certifikaciju do 25 polaznika.

Akreditirali smo sveobuhvatan program edukacije za izradu i provedbu projekata financiranih iz EU fondova. To je jedini takav akreditirani program obrazovanja u ovom području.

Paket se sastoji od sljedećih komponenata:

  • Provedba certificiranog programa „Voditelj programa i projekata regionalnog i lokalnog razvoja“, koji se upisuje u e-radnu knjižicu za skupinu od 15 do 25 lokalnih dionika koji će činiti radnu skupinu za izradu strategije. Program uključuje stjecanje znanja iz strateškog planiranja (56 sati) i izradu razvojnih projekata (106 sati) s praktičnim radom uz konzultacije i mentorstvo.
  • Izrada Lokalne razvojne strategije na temelju rada tijekom edukacije u sklopu programa
  • Prioritizacija razvojnih projekata i izrada akcijskog plana provedbe strategije

Raspored nastave je prilagođen vašim potrebama. Sva predavanja se odvijaju na području vaše jedinice područne samouprave / Lokalne akcijske grupe.

Ovim paketom možete uštediti čak 70,000 kuna u odnosu na odvojenu edukaciju i provedbu plana.

Dogovorite sastanak.

Iskustvo

Do danas smo održali preko 300.000 seminara i kolegija, a 120.000 dragih prijatelja nam je poklonilo povjerenje. Pridružite im se.

Moderna metodologija

Kada završite program obrazovanja koji ste izabrali, bit ćete spremni za stvarni svijet.
Mijenjamo se i usavršavamo u skladu sa svjetskim trendovima.

Odlični uvjeti za rad

Udobno se smjestite u neku od naših 100 modernih učionica, opremljenih sa 1100 računala.

Individualni pristup

Nećemo dopustiti da se utopite u mnoštvu. Vaš uspjeh i budućnost su nam važni.

Jedini paket na tržištu koji osigurava izradu Strategije razvoja, pripremu minimalno 4 projekta za financiranje iz EU fondova te edukaciju i certifikaciju do 25 polaznika!

Otvoreno učilište Algebra i konzultantska kuća WYG savjetovanje d.o.o. zajednički nude jedinstveni paket koji objedinjuje program edukacije za izradu i provedbu razvojne strategije, izradu same razvojne strategije te pripremu projekata za njenu provedbu.

Paket se sastoji od sljedećih komponenata:

  • Provedba programa „Voditelj programa i projekata regionalnog i lokalnog razvoja“ – certificiranog programa koji se upisuje u e-radnu knjižicu za skupinu od 15 do 25 lokalnih dionika koji će činiti radnu skupinu za izradu strategije. Program uključuje stjecanje znanja iz strateškog planiranja (56 sati) i izrade razvojnih projekata (106 sati) s praktičnim radom uz konzultacije i mentorstvo.
  • Izradu Lokalne razvojne strategije na temelju rada tijekom edukacije u sklopu programa „Voditelj programa i projekata regionalnog i lokalnog razvoja“
  • Prioritizaciju razvojnih projekata i izradu akcijskog plana provedbe strategije

Što ćete naučiti?

Razvojna strategija
Radit ćete na pripremi podloge razvojne strategije određene jedinice lokalne samouprave ili LAG područja.
Implementacija
Naučit ćete kako učinkovito implementirati strategiju kroz razvoj i ostvarivanje financiranja projekata iz EU fondova i drugih izvora.
Priprema dokumenta
Na kraju edukacije finalizirat ćete cjeloviti dokument – Strategiju lokalnog razvoja, koja uključuje najmanje 4 razvojna projekta s uključenom bazom prioritetnih projekata.
Strateško planiranje
Osposobit ćemo vas za strateško planiranje i praćenje provedbe strategije razvoja.
Izrada projekta
Naučit ćete izraditi razvojni projekt iz ESI fondova (Europski socijalni fond, Europski fond za regionalni razvoj, Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj).
Stjecanje zvanja
Dobit ćete uvjerenje “Voditelj programa i projekata regionalnog i lokalnog razvoja” s pravom upisa zvanja u e-radnu knjižicu.
Razvoj nacrta
Razvit ćete najmanje 4 nacrta prioritetnih razvojnih projekata za apliciranje na EU fondove.

Jeste li znali?

Korištenjem paketa Lokalne akcijske grupe imaju mogućnost disperzije troška izrade strategije na 2 izvora: IPARD (Mjera 202) i Mjera 19, Pod-mjera 19.1. “Pripremna pomoć” što je osobito važno s obzirom na činjenicu da se iz mjere 19.1. financiraju i troškovi ureda uključujući i plaće djelatnika.

Sukladno novom Zakonu o regionalnom razvoju RH od 01. siječnja 2015. godine, sve jedinice područne (regionalne) samouprave obavezne su donijeti Županijske razvojne strategije u suradnji s Partnerskim vijećima za područje županije koje čine predstavnici jedinica lokalne samouprave, lokalnih razvojnih agencija i regionalnih koordinatora.

Isto vrijedi i za gradove koji čine središta četiri urbane aglomeracije (Zagreb, Split, Rijeka, Osijek) koji su obvezni donijeti Strategije razvoja urbanog područja.

Seminari

Program obrazovanja za Voditelja programa i projekta regionalnog i lokalnog razvoja sastoji se od ovih seminara.

Iako je svaki od njih zasebna cjelina, zajedno čine cjeloviti program nakon kojega stječete pravo upisa zvanja u radnu knjižicu.

Zašto izabrati baš ovaj paket?

Inovativni paket
Jedini osigurava 100% participativni pristup odnosno sudjelovanje većeg broja dionika u izradi podloge za razvoj Strategije lokalnog razvoja. Time se osigurava lokalno vlasništvo nad strategijom kao osnovni preduvjet njene uspješne provedbe.
Stručnost
Unutar edukacije radit ćete s najboljih hrvatskim konzultantima koji su svoje iskustvo stjecali kroz niz razvijenih strateških dokumenata na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini te pripremili i proveli stotine projekata.
Značajna ušteda
Paketom možete ostvariti uštedu u odnosu na odvojenu provedbu edukacije i izrade strategije u iznosu do čak 70.000 kuna, a Lokalne akcijske grupe korištenjem paketa mogu disperzirati trošak na dva izvora: IPARD i novu Mjeru 19, Pod-mjeru 19.1.
Znanje i iskustvo
U paket je ugrađeno više od 15 godina iskustva Algebre u obrazovanju odraslih te know-how globalne WYG grupacije na području izrade strateških dokumenata.
Preko 1000 zadovoljnih korisnika
Nastavu u ovom programu pohađat ćete u vodećem obrazovnom centru za područje EU fondova u kojem je verificirane sveobuhvatne programe obrazovanja u ovom području u proteklih 5 godina završilo više od 1000 zadovoljnih polaznika.

Jeste li znali?

Paket je namijenjen primarno jedinicama lokalne samouprave, a posebno je zanimljiv Lokalnim akcijskim grupama, čija akreditacija i mogućnost korištenja sredstava iz Programa ruralnog razvoja za period 2014. – 2020. direktno ovisi o kvaliteti Lokalne razvojne strategije (tzv. CLLD strategije) za LAG područje.

Na programe obrazovanja Učilišta Algebra primijenjuju se različiti minimalni uvjeti upisa.