Naslovnica

Pripremni seminar za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova zaštite od požara

  • 22 godine s vama
  • 500 predavača i suradnika
  • 15.000 polaznika godišnje
  • 300.000 održanih edukacija

Pripremite se za polaganje stručnog ispita. Savladajte sva potrebna znanja kroz pripremni seminar za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova zaštite od požara, te uz jednokratni trošak regulirajte zakonsku obvezu!

Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10.) te niz podzakonskih akata koji proizlaze temeljem Zakona, uređuju spektar različitih tehničkih mjera koje čine srž područja zaštite od požara. Zaštita od požara je interdisciplinarno te usko specijalizirano područje znanosti.

Osnovni korak u određivanju mjera zaštite od požara jest izrada procjene ugroženosti, koja se sastoji od postupka utvrđivanja razine ugroženosti od požara i/ili tehnološke eksplozije i zaštitnih mjera, prema odredbama Pravilnika o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije (NN 35/94.).

Mjere zaštite od požara kao i obveza polaganja stručnog ispita iz područja zaštite od požara prvenstveno ovisi o razvrstanosti građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara (Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara NN 62/94.), što čini iduću razinu u definiranju opsega mjera zaštite od požara, a iz kojih proizlazi obveza polaganja stručnog ispita.

Građevinski dijelovi i druge nekretnine te prostori razvrstavaju se rješenjem ministra u jednu od četiri propisane kategorije ugroženosti od požara. Vlasnici, korisnici građevina, građevinskih dijelova i drugih nekretnina te prostora razvrstanih u prvu i drugu kategoriju ugroženosti od požara dužni su donijeti plan zaštite od požara izrađen na temelju procjene ugroženosti od požara te organizirati službu zaštite od požara.

Vlasnici, korisnici građevina, građevinskih dijelova i drugih nekretnina te prostora, odnosno upravitelji zgrada razvrstanih u treću i četvrtu kategoriju ugroženosti od požara dužni su imati zaposlenog najmanje jednog djelatnika zaduženog za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara.

Na temelju odredaba članka 20. stavka 8. i 9. Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10.) obveza je polaganje stručnog ispita pri Ministarstvu unutarnjih poslova, a polaže se pred ispitnom komisijom Ministarstva unutarnjih poslova. Razlikuju se dvije vrste stručnih ispita u području zaštite od požara kod poslodavca i to: stručni ispit za djelatnike službe zaštite od požara, te stručni ispit djelatnika zaduženog za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara.

Stručni ispiti se polažu prema odredbama i programu Pravilnika o stručnim ispitima u području zaštite od požara NN 141/11.). Za pristup kao i prijavi stručnog ispita ključan je stupanj obrazovanja kandidata ovisno za koju vrstu se polaže stručni ispit.

Iskustvo

Do danas smo održali preko 300.000 seminara i kolegija, a 120.000 dragih prijatelja nam je poklonilo povjerenje. Pridružite im se.

Moderna metodologija

Kada završite program obrazovanja koji ste izabrali, bit ćete spremni za stvarni svijet.
Mijenjamo se i usavršavamo u skladu sa svjetskim trendovima.

Odlični uvjeti za rad

Udobno se smjestite u neku od naših 100 modernih učionica, opremljenih sa 1100 računala.

Individualni pristup

Nećemo dopustiti da se utopite u mnoštvu. Vaš uspjeh i budućnost su nam važni.

Prednosti seminara

Polaganje stručnog ispita (I)
Bit ćete osposobljeni za polaganje stručnog ispita za djelatnike službe zaštite od požara.
Polaganje stručnog ispita (II)
Bit ćete osposobljeni za polaganje stručnog ispita djelatnika zaduženog za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara.
Osposobljavanje
Bit ćete osposobljeni samostalno raditi u službi zaštite od požara i obavljati poslove zaštite od požara.
Na programe obrazovanja Učilišta Algebra primijenjuju se različiti minimalni uvjeti upisa.