Naslovnica

Proračunsko računovodstvo i računovodstvo neprofitnih organizacija

  • 22 godine s vama
  • 500 predavača i suradnika
  • 15.000 polaznika godišnje
  • 300.000 održanih edukacija

Naučite samostalno voditi računovodstvo proračunskih korisnika i neprofitnih (nevladinih) organizacija.

Završetkom programa usavršavanja znati ćete samostalno evidentirati poslovne događaje u poslovnim njigama proračunskih korisnika i neprofitnih organizacija. Naučit ćete samostalno sastaviti financijske izvještaje proračunskih i nevladinih neprofitnih organizacija. Savladati ćete izradu financijskih planova i korištenje softvera za računovodstvo na računalu.

Potreba za modernim, oblikovanim i iskusnim računovođama u javnom sektoru nikad nije bila veća. Zbog usklađivanja sa zahtjevima EU uhodani obrasci pristupa i rada postali su zastarjeli i spori, a posebno se razvila potreba za kvalitetnim informacijama o poslovanju subjekata javnog sektora. Kroz stručan pristup osmislili smo program obrazovanja kroz koji ćete steći znanja potrebna za aktivno sudjelovanje na tržištu rada ili pokretanje vlastitog posla.

Kompetencije koje ćete steći

Voditi poslovne knjige proračunskih korisnika i neprofitnih organizacija

Koristiti računalni program za računovodstvene evidencije proračunskih korisnika i neprofitnih organizacija

Izraditi obračun plaće temeljem kolektivnih ugovora u sustavu proračuna

Sastaviti financijski plan za proračunske korisnike

Izraditi financijski izvještaj za proračunskog korisnika i neprofitne organizacije

Identificirati izvore opasnosti u radnom okruženju i primijeniti pravila zaštite na radu

Seminari

  • Proračunsko računovodstvo

  • Vođenje proračunskog računovodstva

  • Računovodstvo neprofitnih organizacija

  • Vođenje računovodstva neprofitnih organizacija

  • Završni financijski izvještaji

Program obrazovanja Proračunsko računovodstvo i računovodstvo neprofitnih organizacija sastoji se od nekoliko seminara.

Po uspješnom završetku programa usavršavanja za poslove proračunskog računovodstvo i računovodstva neprofitnih organizacija stječete uvjerenje za upis zvanja u e-radnu knjižicu.

Na programe obrazovanja Učilišta Algebra primijenjuju se različiti minimalni uvjeti upisa.