Naslovnica

Stručnjak za pametne elektrodistribucijske mreže

  • 20 godina s vama
  • 500 predavača i suradnika
  • 15.000 polaznika godišnje
  • 300.000 održanih edukacija

Program se sastoji od 9 seminara, odnosno nastavnih cjelina kojima stječete teorijsko i praktično znanje na temu pametnih elektrodistribucijskih mreža. Program ukupno ima 160 školski sati, od čega je 53 sati teorijske nastave, 67 sati vježbi i praktične nastave 40 sati.

Zadnji seminar podrazumijeva praktičnu nastavu na kojoj ćete, radeći u opremljenim laboratorijima i kabinetima, primjeniti stečena znanja i utvrditi teorijsko gradivo.

Za stjecanje zvanja stručnjaka/inje za pametne elektrodistribucijske mreže potrebno je odslušati najmanje 70% ukupne nastave, imati potvrdu o odrađenoj praktično nastavi, predati i imati pozitivno ocjenjen seminarski rad (koji se radi u sklopu 6. cjeline) te položiti parcijalne ispite na kraju svakog seminara i završni ispit po završetku programa obrazovanja.

Teorijski dio programa izvodi se u učionici učilišta, vježbe se izvode u specijaliziranim učionicama opremljenim za izvođenje vježbi, a praktični dio programa izvodi se u specijaliziranoj učionici praktične nastave s opremom.

Cilj teorijskog djela nastave je dati vam temeljna znanja i vještine važne za razumijevanje tematike i same struke.

Cilj praktičnog djela je primijeniti teorijska znanja i vještine u konkretnim i realnim poslvnim zadacima i situacijama.

 

Iskustvo

Do danas smo održali preko 300.000 seminara i kolegija, a 120.000 dragih prijatelja nam je poklonilo povjerenje. Pridružite im se.

Moderna metodologija

Kada završite program obrazovanja koji ste izabrali, bit ćete spremni za stvarni svijet.
Mijenjamo se i usavršavamo u skladu sa svjetskim trendovima.

Odlični uvjeti za rad

Udobno se smjestite u neku od naših 100 modernih učionica, opremljenih sa 1100 računala.

Individualni pristup

Nećemo dopustiti da se utopite u mnoštvu. Vaš uspjeh i budućnost su nam važni.

Što ćete naučiti?

Moći ćete izabrati uređaje za pametno mjerenje energenata (električna energija, voda, plin, toplinska energija)
Znat ćete izabrati funkcije i konfigurirati uređaje energetskog sustava
Naučit ćete izabrati energetsku opremu za svaku funkciju energetskog i elektrodistribucijskog sustava
Moći ćete napraviti popis opreme u energetskim sustavima
Ucrtavati ćete energetske elemente u tlocrte i nacrte u skladu sa funkcijama i zaštitom
Znat ćete izraditi program ovisno o odabranom uređaju za pametno mjerenje
Saznat ćete kako pustiti energetski sustav u rad
Naučit ćete provjeravati rad ugrađenog energetskog elementa
Znat ćete voditi dokumentaciju koja se koristi u energetskim sustavima

Nešto o stručnjacima/predavačima koji drže nastavu…

Predavači koji rade na programu usavršavanja za poslove montera/ke solarno toplovodnih sustava su inženjeri iz područja strojarstva, mehatronike i elektrotehnike s dugogodišnjim iskustvom u nastavi i u industriji.

Na programe obrazovanja Učilišta Algebra primijenjuju se različiti minimalni uvjeti upisa.