Naslovnica

Stručnjak za sustav automatizacije zgrade uz energetsku učinkovitost

  • 20 godina s vama
  • 500 predavača i suradnika
  • 15.000 polaznika godišnje
  • 300.000 održanih edukacija

Program se sastoji od 7 seminara, odnosno nastavnih cjelina kojima stječete teorijsko i praktično znanje na temu sustava automatizacije zgrada i očuvanja energetske učinkovitosti.

Zadnji seminar podrazumijeva praktičnu nastavu na kojoj ćete, radeći u opremljenim laboratorijima i kabinetima, primjeniti stečena znanja i utvrditi teorijsko gradivo.

Program ukupno ima 160 školski sati, od čega je 49 sati teorijske nastave, 71 sati vježbi i praktične nastave 40 sati.

Teorijski dio programa izvodi se u učionici učilišta, vježbe se izvode u specijaliziranim učionicama opremljenim za izvođenje vježbi, a praktični dio programa izvodi se u specijaliziranoj učionici praktične nastave s opremom.

Cilj teorijskog djela nastave je dati vam temeljna znanja i vještine važne za razumijevanje tematike i same struke.

Cilj praktičnog djela je primijeniti teorijska znanja i vještine u konkretnim i realnim poslvnim zadacima i situacijama.

Predavači koji rade na programu usavršavanja za poslove stručnjaka/inje za sustav automatizacije zgrade uz energetsku učinkovitost su inženjeri iz područja strojarstva, građevine i elektrotehnike s dugogodišnjim iskustvom u nastavi i u industriji.

Iskustvo

Do danas smo održali preko 300.000 seminara i kolegija, a 120.000 dragih prijatelja nam je poklonilo povjerenje. Pridružite im se.

Moderna metodologija

Kada završite program obrazovanja koji ste izabrali, bit ćete spremni za stvarni svijet.
Mijenjamo se i usavršavamo u skladu sa svjetskim trendovima.

Odlični uvjeti za rad

Udobno se smjestite u neku od naših 100 modernih učionica, opremljenih sa 1100 računala.

Individualni pristup

Nećemo dopustiti da se utopite u mnoštvu. Vaš uspjeh i budućnost su nam važni.

Što ćete naučiti?

Preporučiti ugradnju obnovljivih izvora energije
Predložiti tehnološka rješenja koja omogućuju energetske uštede
Odabrati razinu automatizacije (A ili B) i funkcije za svaku prostoriju i zadanu novu razinu automatizacije
Odabrati odgovarajuće izvršne uređaje i senzore za svaku funkciju sustava automatizacije
Ucrtati u tlocrte i nacrte uređaje i senzore te vodove u skladu sa funkcijama sustava i zaštitnim mjerama
Izraditi program upravljanja ovisno o odabranom uređaju za vođenje
Identificirati specifičnosti žičanih i bežičnih industrijskih protokola
Izraditi plan održavanja ugrađene opreme za automatizaciju zgrade
Primjenjivati naputke iz važećih normi (ISO 9001, 500001, 14000, EN 15232) i zaštite na radu
Na programe obrazovanja Učilišta Algebra primijenjuju se različiti minimalni uvjeti upisa.