Naslovnica

Stručnjak za upravljanje sustavima za poboljšanje energetske učinkovitosti

  • 20 godina s vama
  • 500 predavača i suradnika
  • 15.000 polaznika godišnje
  • 300.000 održanih edukacija

Program se sastoji od 7 seminara , odnosno nastavnih cjelina kojima polaznik stječe teorijsko i praktično znanje na temu sustava automatizacije zgrada i očuvanja energetske učinkovitosti.

Program ukupno ima 160 školski sati, od čega je 49 sati teorijske nastave, 71 sati vježbi i praktične nastave 40 sati.

Zadnji seminar podrazumijeva praktičnu nastavu na kojoj polaznici, radeći u opremljenim laboratorijima i kabinetima, primjenjuju stečena znanja i utvrđuju teorijsko gradivo.

Teorijski dio programa izvodi se u učionici učilišta, vježbe se izvode u specijaliziranim učionicama opremljenim za izvođenje vježbi, a praktični dio programa izvodi se u specijaliziranoj učionici praktične nastave s opremom.

Cilj teorijskog djela nastave je dati vam temeljna znanja i vještine važne za razumijevanje tematike i same struke.

Cilj praktičnog djela je primijeniti teorijska znanja i vještine u konkretnim i realnim poslvnim zadacima i situacijama.

Predavači koji rade na programu usavršavanja za poslove stručnjaka/inje za sustav automatizacije zgrade uz energetsku učinkovitost su inženjeri iz područja strojarstva, građevine i elektrotehnike s dugogodišnjim iskustvom u nastavi i u industriji.

Iskustvo

Do danas smo održali preko 300.000 seminara i kolegija, a 120.000 dragih prijatelja nam je poklonilo povjerenje. Pridružite im se.

Moderna metodologija

Kada završite program obrazovanja koji ste izabrali, bit ćete spremni za stvarni svijet.
Mijenjamo se i usavršavamo u skladu sa svjetskim trendovima.

Odlični uvjeti za rad

Udobno se smjestite u neku od naših 100 modernih učionica, opremljenih sa 1100 računala.

Individualni pristup

Nećemo dopustiti da se utopite u mnoštvu. Vaš uspjeh i budućnost su nam važni.

Što ćete naučiti?

Znat ćete snimiti postojeću energetsku potrošnju u objektu
Moći ćete detektirati mjesta potencijalnih energetskih ušteda
Nadgledat ćete rad opreme sustava automatizacije zgrade
Prikupljat ćete očitanja s ugrađene opreme
Naučit ćete organizirati postupke redovitog održavanja i otklanjanja kvarova pri zastoju rada sustava automatizacije
Analizirat ćete prikupljene podatke o energetskoj potrošnji
Predlagat ćete i provoditi mjere za smanjenje potrošnje energije (poboljšanje energetske učinkovitosti) te mjere zaštite na radu

Nastavne cjeline

Kako se dolazi do stjecanja novog zvanja, što je potrebno?

Za stjecanje zvanja stručnjaka/inje za sustav automatizacije zgrade uz energetsku učinkovitost potrebno je odslušati najmanje 70% ukupne nastave, imati potvrdu o odrađenoj praktičnoj nastavi, predati i imati pozitivno ocjenjen seminarski rad (koji se radi u sklopu 6. cjeline) te položiti parcijalne ispite na kraju svakog seminara i završni ispit po završetku programa obrazovanja.

Na programe obrazovanja Učilišta Algebra primijenjuju se različiti minimalni uvjeti upisa.