Naslovnica

Voditelj izrade i provedbe projekata financiranih iz EU fondova

  • 22 godine s vama
  • 500 predavača i suradnika
  • 15.000 polaznika godišnje
  • 300.000 održanih edukacija

Naučite izraditi i provesti EU projekt.

Program je namijenjen svima koji žele prijaviti projekt financiran iz EU fondova: poduzetnicima, civilnom sektoru, organizacijama lokalne i regionalne samouprave, obrazovnim institucijama i organizacijama u kulturi, zdravstvu, socijalnoj skrbi, zaštiti okoliša itd., kao i pojedincima koji se žele baviti pružanjem savjetodavnih usluga u području izrade projektne dokumentacije ili provedbe projekata.

Naučite sve što vam je potrebno da biste napravili kvalitetan projekt prema unaprijed definiranim pravilima, prijavili ga na natječaj i ostvarili bespovratna sredstva.

Besplatno preuzmite ogledno poglavlje priručnika (PDF)

Praktični vodič kroz EU fondove i natječaje

Iskustvo

Do danas smo održali preko 300.000 seminara i kolegija, a 120.000 dragih prijatelja nam je poklonilo povjerenje. Pridružite im se.

Moderna metodologija

Kada završite program obrazovanja koji ste izabrali, bit ćete spremni za stvarni svijet.
Mijenjamo se i usavršavamo u skladu sa svjetskim trendovima.

Odlični uvjeti za rad

Udobno se smjestite u neku od naših 100 modernih učionica, opremljenih sa 1100 računala.

Individualni pristup

Nećemo dopustiti da se utopite u mnoštvu. Vaš uspjeh i budućnost su nam važni.

Kompetencije koje ćete steći

Upoznati se sa sustavom EU fondova i natječajima za dodjelu bespovratnih sredstava.

Izraditi logičke matrice prema PCM pristupu.

Izraditi cjelokupni projektni prijedlog.

Izraditi proračun projekta.

Upoznati se s ugovorom i pravilima provedbe projekta.

Seminari

Program obrazovanja Voditelj izrade i provedbe projekata financiranih iz EU fondova sastoji se od nekoliko seminara.

Po uspješnom završetku programa osposobljavanja za poslove Voditelja/ice izrade i provedbe projekata financiranih iz EU fondova stječete uvjerenje za upis zvanja u e-radnu knjižicu.

Na programe obrazovanja Učilišta Algebra primijenjuju se različiti minimalni uvjeti upisa.