Početak u siječnju – 11. 1. 2020. – vikendom

Termin priprema u siječnju namijenjen je maturantima koji se za polaganje državne mature žele početi pripremati početkom drugog polugodišta. Unutar ovog termina nastava se održava subotama i/ili nedjeljama s optimalnim brojem sati nastave dnevno.

Nastava počinje 11. 1. 2020., a učenici unutar ovog termina, u maksimalno opširnoj satnici, mogu odabrati bilo koji od obveznih predmeta na obje razine, kao i bilo koju kombinaciju obveznih predmeta, ali i najtraženije izborne predmete – fiziku, kemiju i biologiju. Ostali izborni predmeti dostupni su u kasnijim terminima.

 • Matematika A razina
 • Matematika B razina
 • Hrvatski A razina
 • Hrvatski B razina
 • Engleski A razina
 • Engleski B razina
 • Biologija
 • Kemija
 • Fizika

Lokacije održavanja priprema:

Zagreb
 • Prirodoslovna škola Vladimira Preloga, Ulica grada Vukovara 269B
 • Športska Gimnazija,  Selska cesta 119
Pula
 • Algebra centar, Ciscuttijeva 2
 • Ekonomska škola, Kovačićeva 3
Split
 • Algebra centar, Put Brodarice 6
 • Obrtna tehnička škola, Plančićeva 1
Zadar
 • Algebra centar, Špire Brusine 16
 • Strukovna škola Vice Vlatkovića, Ul. Nikole Tesle 9
Rijeka
 • Algebra centar, Korzo 24a
 • Sveučilište u Rijeci, Sveučilišna avenija 4
Varaždin
 • Algebra centar, Anina 2
Sisak
 • Algebra centar, S. i A. Radića 42
Osijek
 • Algebra centar, Reisnerova 74
Dubrovnik
 • Poslijediplomsko središte , Don Frana Bulića 4

Koncept održavanja

Dostupni obvezni predmeti na obje razine i najtraženiji izborni predmeti prirodoslovnog područja. U ovom ciklusu sveukupno nacionalno provodimo pripreme u 9 gradova.

CIJENE:

Paketi:

Paketi Sati Cijena (kartice) Cijena
(gotovina)
Ukupan br. sati
AAA 36+60+36 3.297,00 kn 3.132,00 kn 132
ABA 36+40+36 2.847,00 kn 2.705,00 kn 112
BAB 30+60+30 3.197,00 kn 3.037,00 kn 120
BBB 30+40+30 2.747,00 kn 2.610,00 kn 100
ABB 36+40+30 2.797,00 kn 2.657,00 kn 106
AAB 36+60+30 3.247,00 kn 3.085,00 kn 126
FARMACIJA M+K+B
60+36+36
3.397,00 kn 3.227,00 kn 132
TEHNIKA M+F
60+36
2.498,00 kn 2.373,00 kn 96
MEDICINA K+F+B
36+36+36
2.797,00 kn 2.657,00 kn 108

 Predmeti:

Predmet Sati Cijena (kartice) Cijena (gotovina)
Matematika A 60 1.599,00 kn 1.519,00 kn
Matematika B 40 1.099,00 kn 1.044,00 kn
Hrvatski A 36 899,00 kn 854,00 kn
Hrvatski B 30 849,00 kn 807,00 kn
Engleski A 36 899,00 kn 854,00 kn
Engleski B 30 849,00 kn 807,00 kn
Biologija 36 949,00 kn 902,00 kn
Kemija 36 949,00 kn 902,00 kn
Fizika 36 949,00 kn 902,00 kn

Cijene u Osijeku

Predmet Sati cijena
Kartice
cijena
Gotovina
Matematika A 60      1.199,00 kn      1.099,00 kn
Matematika B 40         999,00 kn         899,00 kn
Hrvatski A 36         849,00 kn         799,00 kn
Hrvatski B 30         799,00 kn         749,00 kn
Engleski A 36         849,00 kn         799,00 kn
Engleski B 30         749,00 kn         649,00 kn