Ciklus u siječnju – 8. 1. 2022. – vikendom

Termin priprema u siječnju namijenjen je maturantima koji se za polaganje državne mature žele početi pripremati početkom drugog polugodišta. Unutar ovog termina nastava se održava subotama i/ili nedjeljama s optimalnim brojem sati nastave dnevno.

Nastava počinje 8. 1. 2022., a učenici unutar ovog termina, u maksimalno opširnoj satnici, mogu odabrati bilo koji od obveznih predmeta na obje razine, kao i bilo koju kombinaciju obveznih predmeta, ali i najtraženije izborne predmete – fiziku, kemiju i biologiju. Ostali izborni predmeti dostupni su u kasnijim terminima.

 • Matematika A razina
 • Matematika B razina
 • Hrvatski A razina
 • Hrvatski B razina
 • Engleski A razina
 • Engleski B razina
 • Biologija
 • Kemija
 • Fizika

Lokacije održavanja priprema:

Zagreb
 • Prirodoslovna škola Vladimira Preloga, Ulica grada Vukovara 269B
 • Športska Gimnazija,  Selska cesta 119
Pula
 • Algebra centar, Ciscuttijeva 2
 • Ekonomska škola, Kovačićeva 3
Split
 • Algebra centar, Put Brodarice 6
 • Obrtna tehnička škola, Plančićeva 1
Zadar
 • Algebra centar, Špire Brusine 16
 • Strukovna škola Vice Vlatkovića, Ul. Nikole Tesle 9
Rijeka
 • Ekonomska škola Mije Mirkovića, Ivana Filipovića 2
 • Algebra Rijeka, Korzo 24a
Varaždin
 • Algebra centar, Anina 2
Osijek
 • Algebra centar, Vukovarska 31 ( Eurodom III kat)
Dubrovnik
 • Poslijediplomsko središte , Don Frana Bulića 4

Koncept održavanja

Dostupni obvezni predmeti na obje razine i najtraženiji izborni predmeti prirodoslovnog područja. U ovom ciklusu sveukupno nacionalno provodimo pripreme u 8 gradova.

CIJENE:

Paketi:

 Predmeti
Sati Cijena
(gotovina)
Cijena
(kartice)
Ukupan br sati
AAA 36+60+36  3.842,00 kn  4.044,00 kn 132
ABA 36+44+36  3.373,00 kn  3.550,00 kn 116
BAB 30+60+30  3.745,00 kn 3.942,00 kn 120
BBB 30+44+30  3.276,00 kn  3.448,00 kn 104
ABB 36+44+30  3.324,00 kn  3.499,00 kn 110
AAB 36+60+30  3.793,00 kn  3.993,00 kn 126
PAKET FARMACIJA M+K+B
60+36+36
  3.944,00 kn   4.152,00 kn 132
PAKET TEHNIKA M+F
60+36
  2.896,00 kn   3.048,00 kn 96
PAKET MEDICINA1
(matura)
K+F+B
36+36+36
  3.134,00 kn 3.299,00 kn 108
PAKTE MEDICINA 2 (matura + razlikovni program) K+F+B
36+36+36
10+10+10
  4.179,00 kn   4.399,00 kn 138
PAKET MEDICINA 3 (prijamni ZG) K., F, B
90
  2.659,00 kn   2.799,00 kn 90
PAKET MEDICINA 4
(prijamni ZG+razlikovni program)
K,F,B
90+30
  3.704,00 kn   3.899,00 kn 120

 Predmeti:

Predmeti Sati Cijena
(gotovina)
Cijena
(kartice)
Matematika A 60 1.894,00 kn 1.994,00 kn
Matematika B 44 1.425,00 kn 1.500,00 kn
Hrvatski A 36 1.045,00 kn 1.100,00 kn
Hrvatski B 30 997,00 kn 1.049,00 kn
Engleski A 36 1.045,00 kn 1.100,00 kn
Engleski B 30 997,00 kn 1.049,00 kn
Biologija 36 1.096,00 kn 1.154,00 kn
Kemija 36 1.096,00 kn 1.154,00 kn
Fizika 36 1.096,00 kn 1.154,00 kn

Cijene u Osijeku

Predmeti Sati Cijena
(gotovina)
Cijena
(kartice)
Matematika A 60 1.396,00 kn 1.469,00 kn
Matematika B 44 1.196,00 kn 1.259,00 kn
Hrvatski A 36 997,00 kn 1.049,00 kn
Hrvatski B 30 946,00 kn 996,00 kn
Engleski A 36 997,00 kn 1.049,00 kn
Engleski B 30 897,00 kn 944,00 kn

*Napomena: Cijena za kartice je puna cijena proizvoda, a cijena za gotovinu je umanjena za 5%.