Početak u siječnju – 9. 1. 2021. – vikendom

Termin priprema u siječnju namijenjen je maturantima koji se za polaganje državne mature žele početi pripremati početkom drugog polugodišta. Unutar ovog termina nastava se održava subotama i/ili nedjeljama s optimalnim brojem sati nastave dnevno.

Nastava počinje 9. 1. 2021., a učenici unutar ovog termina, u maksimalno opširnoj satnici, mogu odabrati bilo koji od obveznih predmeta na obje razine, kao i bilo koju kombinaciju obveznih predmeta, ali i najtraženije izborne predmete – fiziku, kemiju i biologiju. Ostali izborni predmeti dostupni su u kasnijim terminima.

 • Matematika A razina
 • Matematika B razina
 • Hrvatski A razina
 • Hrvatski B razina
 • Engleski A razina
 • Engleski B razina
 • Biologija
 • Kemija
 • Fizika

Lokacije održavanja priprema:

Zagreb
 • Prirodoslovna škola Vladimira Preloga, Ulica grada Vukovara 269B
 • Športska Gimnazija,  Selska cesta 119
Pula
 • Algebra centar, Ciscuttijeva 2
 • Ekonomska škola, Kovačićeva 3
Split
 • Algebra centar, Put Brodarice 6
 • Obrtna tehnička škola, Plančićeva 1
Zadar
 • Algebra centar, Špire Brusine 16
 • Strukovna škola Vice Vlatkovića, Ul. Nikole Tesle 9
Rijeka
 • Ekonomska škola Mije Mirkovića, Ivana Filipovića 2
 • Algebra Rijeka, Korzo 24a
Varaždin
 • Algebra centar, Anina 2
Sisak
 • Algebra centar, S. i A. Radića 42
Osijek
 • Algebra centar, Reisnerova 74
Dubrovnik
 • Poslijediplomsko središte , Don Frana Bulića 4

Koncept održavanja

Dostupni obvezni predmeti na obje razine i najtraženiji izborni predmeti prirodoslovnog područja. U ovom ciklusu sveukupno nacionalno provodimo pripreme u 9 gradova.

CIJENE:

Paketi:

 

Predmeti

 

Sati Cijena
(gotovina)
Cijena
(kartice)
Ukupan br sati
AAA 36+60+36   3.655,00 kn   3.847,00 kn 132
ABA 36+40+36   3.085,00 kn   3.247,00 kn 112
BAB 30+60+30   3.560,00 kn   3.747,00 kn 120
BBB 30+40+30   2.990,00 kn   3.147,00 kn 100
ABB 36+40+30   3.037,00 kn   3.197,00 kn 106
AAB 36+60+30   3.607,00 kn   3.797,00 kn 126
FARMACIJA M+K+B
60+36+36
  3.750,00 kn   3.947,00 kn 132
TEHNIKA M+F
60+36
  2.753,00 kn   2.898,00 kn 96
MEDICINA K+F+B
36+36+36
  2.990,00 kn   3.147,00 kn 108

 Predmeti:

Predmeti Sati Cijena
(gotovina)
Cijena
(kartice)
Matematika A 60 1.804,00 kn 1.899,00 kn
Matematika B 40 1.234,00 kn 1.299,00 kn
Hrvatski A 36 996,00 kn 1.049,00 kn
Hrvatski B 30 949,00 kn 999,00 kn
Engleski A 36 996,00 kn 1.049,00 kn
Engleski B 30 949,00 kn 999,00 kn
Biologija 36 1.044,00 kn 1.099,00 kn
Kemija 36 1.044,00 kn 1.099,00 kn
Fizika 36 1.044,00 kn 1.099,00 kn

Cijene u Osijeku

Predmeti Sati Cijena
(gotovina)
Cijena
(kartice)
Matematika A 60 1.199,00 kn 1.399,00 kn
Matematika B 40 1.049,00 kn 1.199,00 kn
Hrvatski A 36 899,00 kn 999,00 kn
Hrvatski B 30 799,00 kn 949,00 kn
Engleski A 36 899,00 kn 999,00 kn
Engleski B 30 779,00 kn 899,00 kn