Ciklus u studenom – 13. 11. 2021. – vikendom

Prijavnica za ove termine vrši se u prijavnici za ciklus u studenom.

Termin priprema koji započinje u studenome namijenjen je maturantima koji žele na vrijeme provjeriti svoje znanje i pravovremeno započeti s pripremama! Unutar ovog termina nastava se održava subotama s optimalnim brojem sati nastave dnevno, no u produženoj satnici u odnosu na ostale termine.

Upisom na pripreme ostvarit ćeš mogućnost sudjelovanja u stipendijskom natječaju “Nagrađujemo izvrsnost” u kojem dijelimo stipendije maturantima koji su ostvarili najbolji rezultat na ispitima državne mature, a na pripreme su išli u Algebru. Svi maturanti koji završe pripreme za državnu maturu u Algebri i upišu Visoko učilište Algebra te ostvare najmanje 380 bodova na maturi, dobivaju besplatne pripreme, odnosno školarina za prvu godinu studija će im se umanjiti za cijenu priprema.

Nastava započinje 13. 11. 2021., a učenici unutar ovog termina, u maksimalno opširnoj satnici, mogu odabrati bilo koji od obveznih predmeta na obje razine. Preostali izborni predmeti dostupni su u kasnijim terminima.

 • Matematika A razina
 • Matematika B razina
 • Hrvatski A razina
 • Hrvatski B razina
 • Engleski A razina
 • Engleski B razina

Lokacije:

Zagreb
 • Prirodoslovna škola Vladimira Preloga, Ulica grada Vukovara 269B
 • Športska Gimnazija,  Selska cesta 119
Split
 • Obrtna tehnička škola, Plančićeva 1
 • Algebra centar, Put Brodarice 6
Rijeka
 • Algebra centar, Korzo 24a
 • Ekonomska škola Mije Mirkovića, Ivana Filipovića 2

Nastava subotama u optimalnoj satnici.
Sveukupno, nacionalno provodimo pripreme u 9 gradova.

Cijene:

Paketi

 Predmeti Sati Cijena
(gotovina)
Cijena
(kartice)
Ukupan br sati
AAA 40+66+40   3.944,00 kn 4.152,00 kn 146
ABA 40+46+40   3.475,00 kn 3.658,00 kn 126
BAB 34+66+34  3.842,00 kn 4.044,00 kn 134
BBB 34+46+34   3.373,00 kn 3.550,00 kn 114
ABB 40+46+34   3.424,00 kn   3.604,00 kn 120
AAB 40+66+34   3.893,00 kn 4.098,00 kn 140

Pojedinačni predmeti

Predmeti Sati Cijena*
(gotovina)
Cijena
(kartice)
Matematika A 66 1.894,00 kn 1.994,00 kn
Matematika B 46 1.425,00 kn 1.500,00 kn
Hrvatski A 40 1.096,00 kn 1.154,00 kn
Hrvatski B 34 1.045,00 kn 1.100,00 kn
Engleski A 40 1.096,00 kn 1.154,00 kn
Engleski B 34 1.045,00 kn 1.100,00 kn

*Napomena: Cijena za kartice je puna cijena proizvoda, a cijena za gotovinu je umanjena za 5%.