Ciklus u studenom – 16. 11. 2019. – vikendom

Termin priprema koji započinje u studenome namijenjen je maturantima koji žele na vrijeme provjeriti svoje znanje i pravovremeno započeti s pripremama! Unutar ovog termina nastava se održava subotama s optimalnim brojem sati nastave dnevno, no u produženoj satnici u odnosu na ostale termine.

Upisom na pripreme ostvarit ćeš mogućnost sudjelovanja u stipendijskom natječaju “Nagrađujemo izvrsnost” u kojem dijelimo stipendije maturantima koji su ostvarili najbolji rezultat na ispitima državne mature, a na pripreme su išli u Algebru. Svi maturanti koji završe pripreme za državnu maturu u Algebri i upišu Visoko učilište Algebra te ostvare najmanje 380 bodova na maturi, dobivaju besplatne pripreme, odnosno školarina za prvu godinu studija će im se umanjiti za cijenu priprema.

Nastava započinje 16. 11. 2019., a učenici unutar ovog termina, u maksimalno opširnoj satnici, mogu odabrati bilo koji od obveznih predmeta na obje razine. Preostali izborni predmeti dostupni su u kasnijim terminima.

 • Matematika A razina
 • Matematika B razina
 • Hrvatski A razina
 • Hrvatski B razina
 • Engleski A razina
 • Engleski B razina

Lokacije:

Zagreb
 • Prirodoslovna škola Vladimira Preloga, Ulica grada Vukovara 269B
 • Športska Gimnazija,  Selska cesta 119
Split
 • Obrtna tehnička škola, Plančićeva 1
 • Algebra centar, Put Brodarice 6
Rijeka
 • Sveučilište u Rijeci, Sveučilišna avenija 4
 • Algebra centar, Korzo 24a

Nastava subotama u optimalnoj satnici.
Dostupni obvezni predmeti na obje razine i najtraženiji izborni predmeti prirodoslovnog područja.
Sveukupno nacionalno provodimo pripreme u 9 gradova.

Cijene:

Paketi

Paketi Sati Cijena (kartice) Cijena  (gotovina) Ukupan br. sati
AAA 40+66+40  3.397,00 kn            3.227 kn 146
ABA 40+42+40  2.947,00 kn            2.800 kn 122
BAB 34+66+34 3.297,00 kn            3.132 kn 134
BBB 34+42+34 2.847,00 kn            2.705 kn 110
ABB 40+42+34 2.897,00 kn            2.752 kn 116
AAB 40+66+34 3.347,00 kn            3.180 kn 140

Pojedinačni predmeti

Predmeti Sati Cijena (kartice) Cijena (gotovina)
Matematika A 66 1.599,00 kn  1.519,00 kn
Matematika B 42 1.099,00 kn 1.044,00 kn
Hrvatski A 40 949,00 kn 902,00 kn
Hrvatski B 34 899,00 kn 854,00 kn
Engleski A 40 949,00 kn 902,00 kn
Engleski B 34 899,00 kn 854,00 kn

*Cijena paketa se umanjuje za 100 kn ako je cijena 3000,00 kn i više te za 50 kn ako je cijena do 2.999,99 kn