Ciklus u travnju – 6. 4. 2021.

Unutar ovog termina nastava se održava subotama i nedjeljama s optimalnim brojem sati nastave dnevno. Predavanja započinju 6. 4. 2021., a učenici unutar ovog termina, u maksimalno opširnoj satnici mogu odabrati bilo koji od obveznih predmeta na obje razine te bilo koju njihovu kombinaciju, ali i najtraženije izborne predmete - fiziku, kemiju,  biologiju, informatiku, psihologiju, politiku i gospodarstvo te esej iz hrvatskog jezika, a prema zahtjevima fakulteta.

 • Matematika A razina
 • Matematika B razina
 • Hrvatski A razina
 • Hrvatski B razina
 • Engleski A razina
 • Engleski B razina
 • Biologija
 • Kemija
 • Fizika
 • Psihologija
 • Politika i gospodarstvo
 • Informatika
 • Esej - hrv

Lokacije:

 • Zagreb

Športska gimnazija, Selska cesta 119

 • Rijeka

Sveučilište u Rijeci, Sveučilišna avenija 4

Algebra centar, Korzo 24a

 • Split

Obrtna tehnička škola, Plančićeva 1

 • Varaždin

Algebra centar, Anina 2


Cijene: 


Paketi


Paketi Sati Cijena
(gotovina)
Cijena
(kartice)
Ukupan br sati
AAA 34+54+34 3.465,00 kn 3.647,00 kn 124
ABA 34+36+34 2.942,00 kn 3.097,00 kn 104
BAB 28+54+28 3.465,00 kn 3.647,00 kn 110
BBB 28+36+28 3.085,00 kn 3.247,00 kn 92
ABB 34+36+28 3.085,00 kn 3.247,00 kn 98
AAB 34+54+28 3.465,00 kn 3.647,00 kn 116
FARMACIJA M+K+B
54+34+34
3.560,00 kn 3.747,00 kn 132
TEHNIKA M+F
54+34
2.611,00 kn 2.748,00 kn 88
MEDICINA K+F+B
34+34+34
2.847,00 kn 2.997,00 kn 102

Predmeti

Predmeti Sati Cijena
(gotovina)
Cijena
(kartice)
Matematika A 54 1.709,00 kn 1.799,00 kn
Matematika B 36 1.186,00 kn 1.249,00 kn
Hrvatski A 34 949,00 kn 999,00 kn
Hrvatski B 28 949,00 kn 999,00 kn
Engleski A 34 949,00 kn 999,00 kn
Engleski B 28 949,00 kn 999,00 kn
Biologija 34 997,00 kn 1.049,00 kn
Kemija 34 997,00 kn 1.049,00 kn
Fizika 34 997,00 kn 1.049,00 kn
HRV-ESEJ 18 569,00 kn 599,00 kn
Psihologija 20 664,00 kn 699,00 kn
Politika i gospodar. 20 664,00 kn 699,00 kn
Informatika 20 664,00 kn 699,00 kn